quốc tử giám có một nữ đệ tử

Phim cổ trang “Quốc tử giám mang trong mình một nữ giới đệ tử” với việc nhập cuộc của Triệu Lộ Tư, Từ Khai Sính tiếp tục đầu tiên "lên sóng" ngày 22.9 tiếp đây. hầu hết người theo dõi Dự kiến, trên đây tiếp tục kế tiếp là 1 trong những web-drama thành công xuất sắc, chung nổi tiếng Triệu Lộ Tư thăng hạng.