thanh toán tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn không được thanh toán.

expand_more Our records show that the invoice still has not been paid.

Bạn đang xem: thanh toán tiếng anh là gì

Làm ơn mang lại công ty chúng tôi thanh toán.

We would lượt thích đồ sộ pay, please.

Ví dụ về phong thái dùng

Chúng tôi rất rất ao ước ông/bà hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ thanh toán vô vài ba ngày cho tới.

We would appreciate if you cleared your tài khoản within the next few days.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn không được thanh toán.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu quí khách hàng vẫn tổ chức thanh toán, vui vẻ lòng bỏ lỡ thư này.

If you have already sent your payment, please disregard this letter.

Chúng tôi van nài mạn quy tắc nhắc ông/bà rằng vẫn quá hạn thanh toán mang lại...

May we remind you that your payment for...is overdue.

Theo như kê khai của công ty chúng tôi, công ty chúng tôi vẫn ko cảm nhận được giao dịch chuyển tiền của ông/bà nhằm thanh toán mang lại hóa đơn phía trên.

According đồ sộ our records, we have not yet received a remittance for above invoice.

Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn không được thanh toán.

Our records show that the invoice still has not been paid.

Xem thêm: cửa hàng việt tiến

Vui lòng thanh toán ngay trong khi cảm nhận được thành phầm.

Payable immediately after the receipt of the goods.

Ông/bà hãy vui vẻ lòng nhanh gọn lẹ kết thúc giấy tờ thủ tục thanh toán.

Please send your payment promptly.

Chúng tôi vẫn ko cảm nhận được khoản thanh toán mang lại...

We have not yet received payment for…

Tôi hoàn toàn có thể thanh toán vị thẻ tín dụng thanh toán không?

Do you accept credit cards?

Tổng số chi phí cần thiết thanh toán là...

The total amount payable is…

Làm ơn mang lại công ty chúng tôi thanh toán.

We would lượt thích đồ sộ pay, please.

Xem thêm: phương tiên sinh chờ ngày anh nhận ra em

Tôi hoàn toàn có thể thanh toán vị ___ không?

Chúng tôi đồng ý lao lý thanh toán và van nài xác nhận rằng việc thanh toán sẽ tiến hành triển khai qua quýt thư tín dụng/ mệnh lệnh fake chi phí quốc tế (IMO)/ giao dịch chuyển tiền ngân hàng ko thể diệt ngang.

We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / ngân hàng transfer.