thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 3

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Thể tích của khối tứ diện đều phải có cạnh vì chưng 3.

  Bạn đang xem: thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 3

  • A. \(\sqrt 2 \)
  • B. \(2\sqrt 2 \)
  • C. \(\frac{{4\sqrt 2 }}{9}\)
  • D. \(\frac{{9\sqrt 2 }}{4}\)

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách 1: sát dụng tính thời gian nhanh thê tích khối tứ diện đều: \(V = \frac{{{3^3}\sqrt 2 }}{{12}} = \frac{{9\sqrt 2 }}{4}\)

Mã câu hỏi: 47830

Xem thêm: CaKhia TV - Địa chỉ trực tiếp bóng đá uy tín nhất hiện nay

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Xem thêm: tính cách là gì

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hình chóp tứ giác đều phải có từng nào mặt mày phẳng lì đối xứng?
 • Lăng trụ tam giác đều phải có phỏng lâu năm toàn bộ những cạnh vì chưng 3. Thể tích khối lăng trụ vẫn mang lại bằng:
 • Có từng nào mặt mày phẳng lì đối xứng nhập hình chóp tứ giác đều?
 • Cho S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a. sành \(SA \bot \left( {ABCD} \right),SC = a\sqrt 3 \). Tính thể tích của khối chóp S.
 • Thể tích của khối tứ diện đều phải có cạnh vì chưng 3.
 • Cho khối lăng trụ ABC.ABC rất có thể tích vì chưng V. Tính thể tích khối nhiều diện ABC.ABC.
 • Hình chén diện đều nằm trong khối nhiều diện đều nào là sau đây?
 • Cho lăng trụ tam giác đều ABC.ABC với AB=2a, \(AA = a\sqrt 3 \). Tính thể tích khối lăng trụ ABC.ABC
 • Cho tứ diện ABCD với AB = AC và DB = DC. Khẳng toan nào là tại đây đúng?
 • Gọi V và V' theo thứ tự là thể tích của khối chóp S.ABC và S.A'B'C' khi ê tỉ số V'/V là
 • Cho khối lăng trụ tam giác ABC.
 • Cho khối lăng trụ ABC.ABC rất có thể tích V, thể tích khối chóp C.ABC là:
 • Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.ABCD, biết \(AC = a\sqrt 3 \)
 • Khối nhiều diện đều loại {4;3} với từng nào mặt?
 • Trong những xác định sau, xác định nào là đúng? Khối nhiều diện đều loại {p;q} là khối nhiều diện lồi thỏa mãn nhu cầu từng mặt mày của chính nó là nhiều giác đều p cạnh và từng đỉnh của chính nó là đỉnh cộng đồng của chính q mặt
 • Cho hình chóp tam giác S.
 • Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? Tồn bên trên một hình nhiều diện với số đỉnh và số mặt phẳng nhau
 • Một khối lăng trụ tam giác rất có thể phân chia tối thiểu trở nên n khối tứ diện rất có thể tích đều bằng nhau.
 • Tìm số mặt mày của hình nhiều diện ở hình vẽ bên:
 • Mỗi đỉnh của hình nhiều diện đều là đỉnh cộng đồng của tối thiểu từng nào mặt?
 • Khối nhiều diện với 12 mặt mày đều phải có số đỉnh, số cạnh, số mặt mày theo thứ tự là:
 • Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn. sành nhị mặt mày phẳng lì (SAB) và (SAD) nằm trong vuông góc với mặt mày lòng.
 • Cho khối chóp tam giác đều.
 • Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.ABCD với toàn bộ những cạnh vì chưng a là:
 • Hình nhiều diện sau với từng nào mặt?
 • Cho tứ diện O.ABC với OA, OB, OC song một vuông góc và OA = a, OB = b, OC = c. Tính thể tích khối tứ diện O.ABC
 • Cho hình lăng trụ chính ABC.ABC với lòng là tam giác ABC vuông bên trên A, AB = AA = a, AC = 2a. Tính thể tích khối lăng trụ vẫn mang lại.
 • Cho hình lập phương ABCD.ABCD có tính lâu năm cạnh vì chưng 10. Tính khoảng cách thân thiện nhị mặt mày phẳng lì (ADDA) và (BCCB)
 • Cho hình lăng trụ ABC.ABC rất có thể tích là V. Gọi M là vấn đề nằm trong cạnh CC sao mang lại CM=3CM. Tính thể tích V của khối chóp M.
 • Hình nhiều diện nào là tiếp sau đây không tồn tại tâm đối xứng?
 • Thể tích khối cầu nước ngoài tiếp chén diện đều phải có cạnh vì chưng a là:
 • Cho khối lặp phương ABCD.ABCD rất có thể tích V = 1. Tính thể tích V1 của khối lăng trụ ABC.ABC
 • Khối tứ diện đều phải có bao nhiêu mặt mày phẳng lì đối xứng?
 • Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
 • Cho hình chóp S.ABCD với lòng hình vuông vắn cạnh a, \(SA \bot \left( {ABCD} \right),SA = a\). Gọi G là trọng tâm tam giác SCD.
 • Cho khối lăng trụ với diện tích S lòng vì chưng \(a^2\) và khoảng cách thân thiện 2 lòng vì chưng \(3a\).
 • Hình chóp S.ABCD với lòng là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, SA vuông góc mặt mày phẳng lì lòng và \(SA = a\sqrt 3 \) .
 • Khối nhị mươi mặt mày đều nằm trong loại nào là sau đây?
 • Bán kính R của khối cầu rất có thể tích \(V = \frac{{32\pi {a^3}}}{3}\)
 • Cho khối chóp S.ABC với lòng là tam giác vuông cân nặng bên trên A, SA vuông góc với lòng và \(SA = BC = a\sqrt 3 \).

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA