vẽ tranh tĩnh vật lớp 6

Đề bài

Quan sát và chỉ ra rằng quá trình vẽ giành tĩnh vật color.

Bạn đang xem: vẽ tranh tĩnh vật lớp 6

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tiếp sau đó chỉ ra rằng quá trình vẽ giành tĩnh vật màu

Lời giải chi tiết

Xem thêm: quy tắc cộng quy tắc nhân

3 bước chủ yếu là:

- Xác quyết định bố cục tổng quan, tỉ trọng, địa điểm hình những vật khuôn mẫu và vẽ phác hoạ hình

Xem thêm: màn linh kiện là gì

- Vẽ color bao quát tạo nên hòa sắc cộng đồng của bức tranh

- Vẽ thêm thắt đường nét, color thể hiện tại xúc cảm và Đặc điểm của vật khuôn mẫu.

Loigiaihay.com