thời tiết ở phú yên 3 ngày tới

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập chiều tối. Cao 34°C. Gió T ở vận tốc 15 cho tới 30 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 268°T

Bạn đang xem: thời tiết ở phú yên 3 ngày tới

Tốc phỏng gió: 22km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 274°T

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió T ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 268°T

Tốc phỏng gió: 20km/h

Độ ẩm: 65%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 274°T

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 34°C. Gió T ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 261°T

Tốc phỏng gió: 21km/h

Độ ẩm: 62%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 274°T

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập chiều tối. Cao 34°C. Gió TTN ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 253°TTN

Tốc phỏng gió: 20km/h

Độ ẩm: 62%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Phần này đem mây, rất có thể đem giông bão. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 276°T

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 34°C. Gió TTN ở vận tốc 15 cho tới 30 km/giờ. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 249°TTN

Tốc phỏng gió: 21km/h

Độ ẩm: 63%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão kể từ sáng sủa sớm. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 276°T

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 34°C. Gió TTN ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 258°TTN

Tốc phỏng gió: 19km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão kể từ sáng sủa sớm. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 273°T

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập chiều tối. Cao 34°C. Gió T ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 262°T

Tốc phỏng gió: 20km/h

Độ ẩm: 63%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão kể từ sáng sủa sớm. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 277°T

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: trạng nguyên lớp 2

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập chiều tối. Cao 34°C. Gió TTN ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 253°TTN

Tốc phỏng gió: 17km/h

Độ ẩm: 64%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 269°T

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TN ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 230°TN

Tốc phỏng gió: 17km/h

Độ ẩm: 66%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 269°T

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 34°C. Gió NTN ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 195°NTN

Tốc phỏng gió: 16km/h

Độ ẩm: 64%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 278°T

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TN ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 222°TN

Tốc phỏng gió: 17km/h

Độ ẩm: 64%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 27°C. Gió TTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 282°TTB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TN ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 229°TN

Tốc phỏng gió: 17km/h

Độ ẩm: 65%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 280°T

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TTN ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 243°TTN

Tốc phỏng gió: 17km/h

Độ ẩm: 63%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 276°T

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập chiều tối. Cao 33°C. Gió TN ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 229°TN

Tốc phỏng gió: 18km/h

Độ ẩm: 63%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 27°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 274°T

Tốc phỏng gió: 11km/h

Xem thêm: cách chép kinh địa tạng

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam