1/5 bằng bao nhiêu

Công cụ quy đổi giờ lịch sự phút Online:

1/5 giờ vày từng nào phút là một nhập số những việc quy thay đổi kể từ giờ lịch sự phút nhập lịch trình giải toán level đái học tập. Dường như còn nhiều những bài bác tập luyện tương tự động khác ví như 0,5 giờ vày nhiêu phút,… Hãy nằm trong time-daily dò thám đáp số nhé!

Bạn đang xem: 1/5 bằng bao nhiêu

Ta có: 1 giờ sở hữu 60 phút

Như vậy 1/5 giờ = 1/5 x 60 = 12 (phút)

Đáp số: 1/5 giờ = 12 (phút)

1-5 giờ vày từng nào phút

Tiếp tục với 0,5 giờ vày từng nào phút

Tương tự động tao sở hữu 0,5 giờ= 0,5 x 60 = 30 phút

Khá giản dị chỉ với cùng 1 quy tắc tính là tất cả chúng ta vẫn dò thám đi ra được thành quả rồi nên ko nào là. Hãy rèn luyện tiếp với những việc quy thay đổi giờ, phút, giây tại đây nhé:

Ví dụ 1: 5 giờ vày từng nào phút

 1. 200 phút
 2. 300 phút
 3. 350 phút
 4. 500 phút

Đáp án: 5 giờ = 300 phút (Đáp án B)

Ví dụ 2: 1,6 giờ vày từng nào phút

 1. 72 phút
 2. 96 phút
 3. 100 phút
 4. 120 phút

Đáp số: 1,6 giờ  = 96 phút (Đáp án B)

Ví dụ 3: 1/6 phút vày từng nào giây

 1. 3 giây
 2. 6 giây
 3. 10 giây
 4. 20 giây

Đáp số: 1/6 phút = 10 giây (Đáp án C)

Xem thêm: CaKhia TV - Địa chỉ trực tiếp bóng đá uy tín nhất hiện nay

Ví dụ 4: 1/6 giờ vày từng nào phút

 1. 6 phút
 2. 10 phút
 3. 16 phút
 4. 20 phút

Đáp số: 1/6 giờ = 10 phút (Đáp án B)

Ví dụ 5: 1/5 phút vày từng nào giây

 1. 3 giây
 2. 5 giây
 3. 10 giây
 4. 12 giây

Đáp số: 1/5 phút = 12 giây (Đáp án D)

Ví dụ 6: 2,5 giờ vày từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 120 phút
 3. 150 phút
 4. 250 phút

Đáp số: 2,5 giờ = 150 phút (Đáp án C)

Ví dụ 7: 2/5 giờ vày từng nào phút

 1. 24 phút
 2. 25 phút
 3. 30 phút
 4. 60 phút

Đáp số: 2/5 giờ = 24 phút (Đáp án A)

Ví dụ 8: 6/5 giờ vày từng nào giờ từng nào phút

 1. 56 phút
 2. 65 phút
 3. 70 phút
 4. 72 phút

Đáp số: 6/5 giờ = 72 phút (Đáp án D)

Ví dụ 9: 300 phút vày từng nào giờ

Xem thêm: BongDaLu VIP: Tổng quan về cổng thông tin bóng đá hàng đầu

 1. 3 giờ
 2. 4 giờ
 3. 5 giờ
 4. 6 giờ

Đáp số: 300 phút = 5 giờ (Đáp án C)

Nếu sở hữu những bài bác tập luyện về thời hạn gần giống cơ hội quy thay đổi kể từ đơn vị chức năng này đối với đơn vị chức năng không giống. Quý Khách phát âm rất có thể nhằm lại ngay lập tức những thắc mắc ở ngay lập tức phần phản hồi nhằm nằm trong time-daily nằm trong giải đáp!

Xem thêm:

 • 3/4 giờ vày từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút thời gian nhanh nhất
 • 1,2 tiếng đồng hồ vày từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút thời gian nhanh nhất
 • 1,4 giờ vày từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút