vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

Minh mua sắm trăng tròn quyển vở không còn 40 ngàn đồng. Hỏi Bình mua sắm 21 quyển vở loại bại không còn từng nào tiền?

Đề bài

1. Minh mua sắm trăng tròn quyển vở không còn 40 ngàn đồng. Hỏi Bình mua sắm 21 quyển vở loại bại không còn từng nào tiền?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

2. Nếu khoảng cứ 12 giây có một em bé xíu Thành lập và hoạt động thì đem từng nào em bé xíu Thành lập và hoạt động trong một phút, 1 giờ, 1 ngày?

3. Khoanh nhập chữ bịa đặt trước sản phẩm đúng

Một người thực hiện trong thời gian 2 ngày được trả 72000 đồng xu tiền công. Hỏi với nút trả công như vậy, nếu như người bại thực hiện nhập 3 ngày thì được trả từng nào tiền?

A. 144 000 đồng                                B. 216 000 đồng

C. 180 000 đồng                                 D. 108 000 đồng

4. Cửa sản phẩm đề báo giá 1 tá cây bút chì là 15000 đồng. Quý khách hàng An mong muốn mua sắm 6 cái cây bút chì lại bại thì cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Đáp án

1. Minh mua sắm trăng tròn quyển vở không còn 40 ngàn đồng. Hỏi Bình mua sắm 21 quyển vở loại bại không còn từng nào tiền?

Tóm tắt :

20 quyển:   40 000 đồng

21 quyển:    .........đồng ?

Bài giải

Giá tiền bạc một quyển vở là:

40000 : trăng tròn = 2000 (đồng)

Số chi phí Bình mua sắm 21 quyển vở là:

2000 x 21 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 (đồng)

2. Nếu khoảng cứ 12 giây có một em bé xíu Thành lập và hoạt động thì đem từng nào em bé xíu Thành lập và hoạt động trong một phút, 1 giờ, 1 ngày?

Tóm tắt:

1 phút  = 60 giây

1 giờ  = 60 x 60 = 3600 giây

1 ngày = 24 x 3600 = 86400 giây

20 giây:   1 em bé xíu đi ra đời

1 phút, 1 giờ, một ngày : ? em bé xíu đi ra đời

Bài giải

Số em bé xíu Thành lập và hoạt động trong một phút là:

60 : trăng tròn = 3 (em bé)

Số em bé xíu Thành lập và hoạt động trong một giờ là:

3600 : trăng tròn = 1800 (em bé)

Số em bé xíu Thành lập và hoạt động trong một ngày là:

Xem thêm: Cập nhật KQBĐ hôm nay trực tuyến chính xác tại Mitom TV

86400 : trăng tròn = 4320 (em bé)

Đáp số: 1 phút: 3 em bé

             1 giờ: 1800 em bé

             1 ngày: 4320 em bé

3. 

Trả lời: Chọn D

4. Cửa sản phẩm đề báo giá 1 tá cây bút chì là 15000 đồng. Quý khách hàng An mong muốn mua sắm 6 cái cây bút chì lại bại thì cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Tóm tắt:

1 tá = 12

12 cây bút chì : 15000 đồng

6 cây bút chì:    .........đồng?

Cách 1

Bài giải

Cách 1:

Số chi phí các bạn An mua sắm một cây cây bút chì :

15000 : 12 = 1250 (đồng)

Số chi phí các bạn An mua sắm 6 cây cây bút chì:

1250 x 6 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 đồng

Cách 2:

Bài giải:

6 đối với 12 thì tách số đợt là:

12 : 6 = 2 (lần)

Số chi phí các bạn An mua sắm 6 cái cây bút chì là:

15000 : 2 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 (đồng)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem thêm: Cập nhật tỷ số bóng đá, tỷ số trực tuyến tin hôm nay nhanh nhất

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.