với n là số nguyên dương công thức nào dưới đây đúng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Với n là số nguyên vẹn dương, công thức này tiếp sau đây đúng?

  Bạn đang xem: với n là số nguyên dương công thức nào dưới đây đúng

  • A. \(P_n=n !\)
  • B. \(P_n=n-1\)
  • C. \(P_n=(n-1) !\) 
  • D. \(P_n=n\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với n là số nguyên vẹn dương, số những hoạn của n thành phần là: \(P_n=n!\).

Mã câu hỏi: 361311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: Cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại Ve Bo TiVi

Môn học: Toán Học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: XoilacTV: Nền tảng cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến chính xác và mới nhất

CÂU HỎI KHÁC

 • Mođun của số phức \(z=3-i\) bằng
 • Trong không khí \(\mathrm{Oxyz}\), mặt mày cầu \((S):(x+1)^2+(y-2)^2+z^2=9\) với nửa đường kính bằng
 • Điểm này tiếp sau đây nằm trong loại thị hàm số \(y=x^4+x^2-2\)?
 • Thể tích V của khối cầu nửa đường kính r được xem theo đòi công thức này bên dưới đây?
 • Trên khoảng tầm \((0;+\infty)\), chúng ta nguyên vẹn hàm của hàm số \(f(x)=x^{\frac{3}{2}}\) là:
 • Cho hàm số f(x) với bảng xét vết của đạo hàm như sau: Số điểm đặc biệt trị của hàm số vẫn mang đến là
 • Tập nghiệm của bất phương trình \(2^x>6\) là
 • Cho khối chóp với diện tích S lòng B=7 và độ cao h=6. Thể tích của khối chóp vẫn mang đến là
 • Tập xác lập của hàm số \(y=x^{\sqrt{2}}\) là
 • Nghiệm của phương trình \(\log _2(x+4)=3\) là
 • Nếu \(\displaystyle\int_2^5 f(x) \mathrm{d} x=3\) và \(\displaystyle\int_2^5 g(x) \mathrm{d} x=-2\) thì \(\displaystyle\int_2^5\left[f(x)+g(x) \right]\mathrm{\,d}x\) bằng
 • Cho số phức z=3-2i, Khi cơ 2z bằng
 • Trong không khí Oxyz, mặt mày bằng phẳng \((P): 2 x-3 y+4 z-1=0\) với cùng một vectơ pháp tuyến là:
 • Trong không khí Oxyz, mang đến nhị vectơ \(\vec{u}=(1; 3;-2)\) và \(\vec{v}=(2; 1;-1)\). Tọa chừng của vectơ \(\vec{u}-\vec{v}\) là
 • Trên mặt mày bằng phẳng tọa chừng, mang đến M(2; 3) là vấn đề màn biểu diễn của số phức z. Phần thực của z bằng
 • Tiệm cận đứng của loại thị hàm số \(y=\dfrac{3x+2}{x-2}\) là đường thẳng liền mạch với phương trình:
 • Với a>0, biểu thức \(\log_2\left( \dfrac{a}{2} \right)\) bằng
 • Hàm số này tiếp sau đây với loại thị như đàng cong ở hình bên?
 • Trong không khí $Oxyz$, đường thẳng liền mạch \(d:\begin{cases}x=1+2t\\y=2-2t\\z=-3-3t\end{cases}\) trải qua điểm này bên dưới đây?
 • Với n là số nguyên vẹn dương, công thức này tiếp sau đây đúng?
 • Cho khối lăng trụ với diện tích S lòng B và độ cao h. Thể tích V của khối lăng trụ vẫn mang đến được xem theo đòi công thức này bên dưới đây?
 • Trên khoảng tầm \((0;+\infty)\), đạo hàm của hàm số \(y=\log _2 x\) là
 • Hàm số y=f(x) với bảng biến hóa thiên như sau:Hàm số vẫn mang đến đồng biến hóa bên trên khoảng tầm này bên dưới đây?
 • Cho hình trụ với nửa đường kính lòng r và chừng lâu năm đàng sinh l. Diện tích xung xung quanh \(S_{\rm x q}\) của hình trụ vẫn mang đến được xem theo đòi công thức này bên dưới đây?
 • Nếu \(\displaystyle\int_2^5 f(x) \mathrm{d} x=2\) thì \(\displaystyle\int_2^5 3 f(x) \mathrm{d} x\) tự
 • Cho cấp cho số nằm trong \(\left(u_n\right)\) với \(u_1=7\) và công sai d=4. Giá trị của \(u_2\) tự
 • Cho hàm số \(f(x)=1+\sin x\). Khẳng ấn định này tiếp sau đây đúng?
 • Cho hàm số \(y=\mathrm{ax}^4+b x^2+c(a, b, c \in \mathbb{R})\) với loại thị là đàng cong nhập hình mặt mày. Giá trị cực lớn của hàm số vẫn mang đến tự.
 • Trên đoạn [1; 5], hàm số \(y=x+\dfrac{4}{x}\) đạt độ quý hiếm nhỏ nhất bên trên điểm
 • Hàm số này mang đến tại đây nghịch ngợm biến hóa bên trên \(\mathbb{R}\). 
 • Với a, b thỏa mãn nhu cầu \(\log _2 a-3 \log _2 b=2\), xác minh này tiếp sau đây đúng?
 • Cho hình vỏ hộp \(ABCD \dot A’B’C’D’\) với toàn bộ những cạnh cân nhau (tham khảo hình bên). Góc thân mật hai tuyến đường trực tiếp A’C’ và BD bằng
 • Nếu \(\displaystyle\int_1^3 f(x) {\rm d} x=2\) thì \(\displaystyle\int_1^3\left[f(x)+2\mathrm{x} \right]dx\) bằng
 • Trong không khí Oxyz, mang đến điểm M(2;-5; 3) đường thẳng liền mạch \(d: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{4}=\dfrac{z-3}{-1}\). Mặt bằng phẳng trải qua M và vuông góc với d với phương trình là:
 • Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu \(i\overline{z}=5+2i\). Phần ảo của z tự
 • Cho hình lăng trụ đứng \(ABC \cdot A’B’C’\) với lòng ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên B và AB=4 (tham khảo hình bên).
 • Từ một vỏ hộp chứa chấp 16 ngược cầu bao gồm 7 ngược red color và 9 ngược blue color, lấy tình cờ mặt khác nhị ngược. Xác suất nhằm lấy được nhị ngược được màu sắc không giống nhau bằng
 • Trong không khí Oxyz, mang đến tía điểm A(2;-2; 3), B(1; 3; 4), C(3;-1; 5). Đường trực tiếp trải qua A và tuy vậy song với BC với phương trình là
 • Có từng nào số nguyên vẹn \(x\) thoả mãn \(\left(4^x-5.2^{x+2}+64\right) \sqrt{2-\log (4 x)} \geq 0\).
 • Cho biết hàm số y=f(x) với bảng biến hóa thiên như sau: Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f(f(x))=0 là
 • Cho hàm số y=f(x) với đạo hàm là \(f'(x)=12 x^2+2, \forall x \in \mathbb{R}\) và f(1)=3. tường F(x) là nguyên vẹn hàm của f(x) thỏa mãn nhu cầu F(0)=2, Khi cơ F(1) bằng
 • Cho khối chóp đều S.ABCD với AC=4a, nhị mặt mày bằng phẳng (SAB) và (SCD) nằm trong vuông góc cùng nhau. Thể tích khối chóp vẫn mang đến tự
 • Trên tập trung những số phức, xét phương trình \(z^2-2 m z+8 m-12=0\) (m là thông số thực). với từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của $m$ nhằm phương trình cơ với nhị nghiệm phân biệt \(z_1, z_2\) thỏa mãn nhu cầu \(\left|z_1\right|=\left|z_2\right|\)?
 • Gọi \(S\) là tập trung toàn bộ những số phức \(z\) sao mang đến số phức \(w=\dfrac{1}{|z|-z}\) với phần thực tự \(\dfrac{1}{8}\). Xét những số phức \(z_1, z_2 \in S\) thỏa mãn nhu cầu \(\left|z_1-z_2\right|=2\), độ quý hiếm lớn số 1 của \(P=\left|z_1-5 i\right|^2-\left|z_2-5 i\right|^2\) bằng
 • Cho hàm số \(f(x)=3 x^4+a x^3+b x^2+c x+d(a, b, c, d \in \mathbb{R})\) với tía điểm đặc biệt trị là \(-2,-1\) và 1. Gọi \(y=g(x)\) là hàm số bậc nhị với loại thị trải qua tía điểm đặc biệt trị của loại thị hàm số \(y=f(x)\). Diện tích hình bằng phẳng số lượng giới hạn tự hai tuyến đường \(y=f(x)\) và \(y=g(x)\) bằng
 • Trong không khí Oxyz, mang đến điểm A(-4;-3; 3) và mặt mày bằng phẳng (P): x+y+x=0. Đường trực tiếp trải qua A, hạn chế trục Oz và tuy vậy song với (P) với phương trình là:
 • Cho hình nón đỉnh S với buôn bán kinh lòng tự \(2 \sqrt{3} a\). Gọi A và B là nhị điểm nằm trong đàng tròn trặn lòng sao mang đến AB=4 a. tường khoảng cách kể từ tâm của đấy cho tới mặt mày bằng phẳng (SAB) tự 2a, thế tích của khối nón vẫn mang đến tự.
 • Có từng nào số nguyên vẹn a, sao mang đến ứng với từng a, tồn bên trên tối thiểu tư số nguyên vẹn \(b \in(-12; 12)\) thỏa mãn nhu cầu \(4^{a^2+b} \leq 3^{b-a}+65\)?
 • Trong không khí Oxyz, mang đến mặt mày cầu \((S):(x-4)^2+(y+3)^2+(z+6)^2=50\) và đường thẳng liền mạch \(d: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{4}=\dfrac{z-3}{-1}\). Có từng nào điểm M nằm trong trục hoành, với hoành chừng là số nguyên vẹn, tuy nhiên kể từ M kẻ được cho tới (S) nhị tiếp tuyến nằm trong vuông góc với d?
 • Cho hàm số \(y=f(x)\) với đạo hàm là \(f'(x)=x^2+10 x, \forall x \in \mathbb{R}\). Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số m nhằm hàm số \(y=f\left(x^4-8 x^2+m\right)\) với chính 9 điểm đặc biệt trị?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA