bài 60 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 60 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa " Đố bạn":

a) Em viết lách công thức tính diện tích S hình tam giác, diện tích S hình thang và thưa cho mình nghe phương pháp tính.

b) Em lấy ví dụ rồi đánh đố chúng ta triển khai tính, ví dụ điển hình :

+ Tính diện tích S hình tam giác có tính nhiều năm lòng 5cm, độ cao 7cm.

+ Tính diện tích S hình thang có tính nhiều năm nhì lòng theo lần lượt là 8cm và 7cm, độ cao 4cm.

Phương pháp giải:

Dựa nhập phương pháp tính diện tích S hình tam giác và diện tích S hình thang tiếp tục học tập :

- Muốn tính diện tích S hình tam giác tớ lấy chừng nhiều năm lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân chia mang lại 2.

- Diện tích hình thang vị tổng chừng nhiều năm nhì lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia mang lại 2.

Lời giải chi tiết:

a) • Công thức tính diện tích S tam giác :

 \(S = \displaystyle {{ a \times h} \over 2}\)

trong cơ \(S\) là diện tích; \(a\) là chừng nhiều năm cạnh đáy; \(h\) là độ cao.

Cách tính : Muốn tính diện tích S hình tam giác tớ lấy chừng nhiều năm lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân chia mang lại 2.

• Công thức tính diện tích S hình thang :

 \(S = \displaystyle {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}\)

trong cơ \(S\) là diện tích; \(a,\,b\) là chừng nhiều năm những cạnh đáy; \(h\) là độ cao.

Cách tính : Diện tích hình thang vị tổng chừng nhiều năm nhì lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia mang lại 2.

b) Thực hiện tại ví dụ :

• Diện tích hình tam giác này đó là : 

            \(S = \displaystyle {{ 5 \times 7} \over 2}=17,5\;(cm^2)\)

• Diện tích hình thang này đó là : 

            \(S = \displaystyle {{\left( {8 + 7} \right) \times 4} \over 2}=30\;(cm^2)\)

Câu 2

Tính diện tích S hình tam giác vuông có tính nhiều năm cạnh góc vuông là :

Phương pháp giải:

Diện tích hình tam giác vuông vị tích chừng nhiều năm của nhì cạnh góc vuông phân chia mang lại 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình tam giác vuông là: 

            \(\dfrac{5 \times 6}{2}=15 \;(cm^2)\)

b) Diện tích hình tam giác vuông là:

            \(S =\dfrac{3,2\times 2,5}{2}= 4\; (m^2)\) 

c) Diện tích hình tam giác vuông là:

            \(S =\displaystyle {{{5 \over 6} \times {3 \over 8}} \over 2} = {5 \over {32}}\;(m^2)\) 

Xem thêm: tính cách là gì

Câu 3

Diện tích hình thang ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC từng nào đề-xi-mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình thang tớ lấy tổng chừng nhiều năm nhì lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng ) rồi phân chia mang lại 2. 

- Tính diện tích S tam giác tớ lấy chừng nhiều năm lòng nhân với chiều độ cao (cùng một đơn vị chức năng ) rồi phân chia mang lại 2.

Lời giải chi tiết:

Hình thang ABED đem lòng nhỏ là AB và lòng rộng lớn là DE, độ cao AH.

Diện tích của hình thang ABED là : 

       \(\dfrac{(1,5+2,4) \times 1,2}{2} = 2,34\;(dm^2)\) 

Chiều cao của hình tam giác BEC vị chừng nhiều năm đoạn AH và vị \(1,2dm\).

Diện tích của hình tam giác BEC là:

        \(\dfrac{1,8 \times 1,2}{2} = 1,08\;(dm^2)\)

Vậy diện tích S hình thang ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC số dm là:

         \(2,34 - 1,08 = 1,26 (dm^2)\)

                             Đáp số: \(1,26 dm^2.\)

Câu 4

Giải Việc sau:

 Trên một miếng vườn hình thang (như hình vẽ), người tớ dùng 30% diện tích S nhằm trồng rau củ cải và 25% diện tích S nhằm trồng su hào.

Hỏi : 

a) Diện tích trồng rau củ cải là từng nào mét vuông ?

b) Diện tích trồng su hào là từng nào mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S miếng vườn tớ lấy tổng chừng nhiều năm nhì lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia mang lại 2.

- Tính diện tích S trồng rau củ cải = diện tích S miếng vườn : 100 × 30.

-  Tính diện tích S trồng su hào = diện tích S miếng vườn : 100 × 25.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của miếng vườn hình thang là:

         \(\dfrac{(40+70) \times 30}{2} = 1650\;(m^2)\) 

Diện tích trồng rau củ cải là :

          \(1650 : 100 \times 30 = 495\; (m^2)\)

b) Diện tích trồng su hào là :

          \(1650 : 100 \times 25= 412,5 \;(m^2)\)

Xem thêm: xà phòng rơi rồi kìa chap 1

                    Đáp số: Rau cải : \(495 m^2\;;\)

                                 Su hào : \(412,5 m^2.\)

 Loigiaihay.com