bài 98 ôn tập về phân số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 98 ôn tập về phân số

Chơi trò đùa “Đố bạn” :

a) Mỗi chúng ta ghi chép một phân số rồi gọi phân số một vừa hai phải ghi chép.

b) Ghi lại những phân số group em một vừa hai phải ghi chép.

c) Trong những phân số bại, phân số nào là lớn số 1, phân số nào là bé bỏng nhất ?

Phương pháp giải:

- Mỗi phân số với tử số và khuôn số. Tử số là số ngẫu nhiên ghi chép bên trên gạch ốp ngang. Mẫu số là số ngẫu nhiên không giống 0 ghi chép bên dưới gạch ốp ngang.

- Để gọi phân số tớ gọi tử số trước, tiếp sau đó gọi “phần” rồi gọi khuôn số.

- Để lần phân số lớn số 1, phân số bé bỏng nhất tớ đối chiếu những phân số.

Lời giải chi tiết:

Các em xem thêm nhé :

a)

b) Các phân số group em một vừa hai phải ghi chép là :

\(\dfrac{1}{3}\,\,;\,\,\,\,\,\dfrac{1}{2}\,\,;\,\,\,\,\,\dfrac{3}{4}\,\,;\,\,\,\,\,\dfrac{5}{6}\,\,;\,\,\,\,\,\dfrac{6}{5}\)

c) Trong những phân số bên trên, phân số nhỏ nhất là \(\dfrac{1}{3}\) và phân số lớn số 1 là \(\dfrac{6}{5}\).

Câu 2

a) Viết phân số chỉ phần vẫn tô color của từng hình sau đây :

b) Viết lếu láo số chỉ phần vẫn tô color của từng hình sau đây :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm ghi chép phân số hoặc lếu láo số ứng của từng hình.

Lời giải chi tiết:

a) Phân số chỉ phần vẫn tô của những hình là :

•  Hình 1 : \(\dfrac{3}{4}\)                  •  Hình 2 : \(\dfrac{2}{5}\)

•  Hình 3 : \(\dfrac{5}{8}\)                  •  Hình 4 : \(\dfrac{3}{8}\)

b) Hỗn số chỉ phần vẫn tô color của từng hình là :

•  Hình 1 : \(1\dfrac{1}{4}\)                •  Hình 2 : \(2\dfrac{3}{4}\)

•  Hình 3 : \(3\dfrac{2}{3}\)                •  Hình 4 : \(4\dfrac{1}{2}\) 

Câu 3

Chơi trò đùa “Ghép song - Tìm những phân số cân nhau trong số phân số”:

a) Mỗi group với cùng một tấm bìa ghi phân số, từng chúng ta lấy một tấm bìa, nhì chúng ta với tấm bìa ghi nhì phân số cân nhau ghép trở thành một cặp.

b) Ghi những cặp phân số cân nhau vô vở.

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù cơ bạn dạng của phân số :

- Nếu nhân cả tử số và khuôn số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vì như thế phân số vẫn cho tới.

- Nếu phân tách không còn cả tử và khuôn số của một phân số cho tới nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vì như thế phân số vẫn cho tới.

Lời giải chi tiết:

Ta với :

\(\dfrac{4}{7} = \dfrac{{4 \times 5}}{{7 \times 5}} = \dfrac{{20}}{{35}}\)  ;     \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{{2 \times 7}}{{5 \times 7}} = \dfrac{{14}}{{35}}\)  ;            \(\dfrac{3}{8} = \dfrac{{3 \times 6}}{{8 \times 6}} = \dfrac{{18}}{{48}}.\)

Vậy những cặp phân số cân nhau trong số phân số bên trên là :

\(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{{20}}{{35}}\)  ;                     \(\dfrac{2}{5}\) và \(\dfrac{{14}}{{35}}\);                       \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{{18}}{{48}}.\)

Câu 4

a) Viết phân số tương thích ứng với vạch chỉ trung điểm của đoạn trực tiếp AB bên trên tia số : 

b) Em và chúng ta thay đổi vở, chữa trị bài xích lẫn nhau và thống nhất thành phẩm đối với tất cả group.

Phương pháp giải:

Ta thấy: kể từ vạch \(0\) cho tới vạch \(1\) được phân thành \(10\) phần cân nhau. Ta tiếp tục quy đồng nhì phân số \( \dfrac {1}{5}\) và \( \dfrac {2}{5}\) với khuôn số công cộng là \(10\) rồi lần phân số ở thân ái nhì phân số bại.

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac {1}{5} = \dfrac{1 \times 2}{5\times 2 }= \dfrac {2}{10}\) ;    \( \dfrac {2}{5} = \dfrac{2 \times 2}{5\times 2 }= \dfrac {4}{10}\).

Mà: \( \dfrac {2}{10} < \dfrac{3}{10}< \dfrac {4}{10}\)

Do bại vạch ở thân ái \( \dfrac {1}{5}\) và \( \dfrac {2}{5}\) ứng với phân số \( \dfrac {3}{10}.\)

Câu 5

Khoanh tròn xoe vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính :

a) Phân số chỉ phần vẫn tô color của băng giấy má sau là :

A. \(\dfrac{4}{3}\)                                             B. \(\dfrac{4}{7}\)

C. \(\dfrac{3}{4}\)                                             D. \(\dfrac{3}{7}\)

b) Có 24 viên bi, vô bại với 5 viên bi xanh xao, 9 viên bi đỏ lòm, 6 viên bi vàng và 4 viên bi nâu. Như vậy \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi có màu sắc :

A. Xanh                                        B. Đỏ

C. Vàng                                        D. Nâu

Phương pháp giải:

a) Phân số chỉ phần tô color với tử số là số dù được tô color và khuôn số là tổng số dù của băng giấy má bại.

b) Tìm \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi tớ lấy 24 phân tách cho tới 4, kể từ bại hiểu rằng \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi có màu sắc gì.

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy phần tô color cướp 4 dù vô toàn bộ 7 dù.

Vậy phân số chỉ phần tô color của băng giấy má là \(\dfrac{4}{7}\).

Chọn đáp án : B. \(\dfrac{4}{7}\)

Xem thêm: dạng địa hình nào sau đây của nước ta thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước lợ

b) \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi bao gồm số viên bi là :

            24 : 4 = 6 (viên bi)

Do bại, \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi có màu sắc vàng.

Chọn đáp án : C. Vàng.

Câu 6

Rút gọn gàng những phân số :

\(\dfrac{5}{{10}}\,\,; \dfrac{3}{{15}}\,\,; \dfrac{{40}}{{70}}\,\,; \dfrac{{24}}{{36}}\,\,; \dfrac{{70}}{{42}}.\)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau :

- Xét coi tử số và khuôn số nằm trong phân tách không còn cho tới số ngẫu nhiên nào là to hơn \(1\).

- Chia tử số và khuôn số cho tới số bại.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi cảm nhận được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{5}{{10}} = \dfrac{{5:5}}{{10:5}} = \dfrac{1}{2}\,\,;\)    \(\dfrac{3}{{15}} = \dfrac{{3:3}}{{15:3}} = \dfrac{1}{5}\,;\)         \(\dfrac{{40}}{{70}} = \dfrac{{40:10}}{{70:10}} = \dfrac{4}{7}\,;\)

\(\dfrac{{24}}{{36}} = \dfrac{{24:12}}{{36:12}} = \dfrac{2}{3}\,;\)      \(\dfrac{{70}}{{42}} = \dfrac{{70:14}}{{42:14}} = \dfrac{5}{3}.\)

Câu 7

Câu 7 (trang 99 toán VNEN lớp 5 luyện 2)

Quy đồng khuôn số những phân số :

a) \(\dfrac{5}{3}\) và \(\dfrac{1}{4}\);              b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{7}{{24}}\);               c) \(\dfrac{1}{2}\,;\,\,\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{3}{5}\).

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số nhì phân số rất có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhất nhân với khuôn số của phân số loại nhì.

Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhì nhân với khuôn số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Chọn \(MSC = 12.\)

Ta với :

\(\dfrac{5}{3} = \dfrac{{5 \times 4}}{{3 \times 4}} = \dfrac{{20}}{{12}}\,\, ;\)          \(\dfrac{1}{4} = \dfrac{{1 \times 3}}{{4 \times 3}} = \dfrac{3}{{12}}.\)

Vậy : Quy đồng khuôn số nhì phân số \(\dfrac{5}{3}\) và \(\dfrac{1}{4}\) được nhì phân số \(\dfrac{{20}}{{12}}\) và \(\dfrac{3}{{12}}.\)

b)  Chọn \(MSC = 24.\)

Ta với :

\(\dfrac{3}{8} = \dfrac{{3 \times 3}}{{8 \times 3}} = \dfrac{9}{{24}}\,\,;\)                              Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{7}{{24}}.\)

Vậy : Quy đồng khuôn số nhì phân số \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{7}{{24}}\) được nhì phân số \(\dfrac{9}{{24}}\) và \(\dfrac{7}{{24}}.\)

c) Chọn \(MSC = 30.\)

Ta với :

\(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{1 \times 15}}{{2 \times 15}} = \dfrac{{15}}{{30}}\,\,;\)      \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2 \times 10}}{{3 \times 10}} = \dfrac{{20}}{{30}}\,\, ;\)          \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{{3 \times 6}}{{5 \times 6}} = \dfrac{{18}}{{30}}.\)

Vậy : Quy đồng khuôn số những phân số \(\dfrac{1}{2}\,;\,\,\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{3}{5}\)được những phân số \(\dfrac{{15}}{{30}}\, ;\,\,\dfrac{{20}}{{30}}\) và \(\dfrac{{18}}{{30}}.\)

Câu 8

Điền vết  thích ăn ý (<, >, =) vô vị trí chấm:

a) \(\dfrac{{11}}{8}\,\,...\,\,\dfrac{{11}}{9}\) ;

b) \(\dfrac{4}{9}\,\,...\,\,\dfrac{3}{5}\); 

c) \(\dfrac{6}{5}\,\,...\,\,\dfrac{5}{6}\).

Phương pháp giải:

- Nếu nhì phân số với nằm trong tử số, phân số nào là với khuôn số to hơn thì phân số bại bé nhiều hơn và ngược lại.

- Nếu nhì phân số ko nằm trong khuôn số, tớ rất có thể quy đồng khuôn số rồi đối chiếu nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- So sánh phân số với 1: phân số với tử số to hơn khuôn số thì phân số bại to hơn 1; phân số với tử số bé nhiều hơn khuôn số thì phân số bại bé nhiều hơn 1.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{{11}}{8}\,\, > \,\,\dfrac{{11}}{9}\) (vì nhì phân số cùng theo với tử số là \(11\) và \(8 < 9\)).

b) Ta với :

 \(\dfrac{4}{9} = \dfrac{{4 \times 5}}{{9 \times 5}} = \dfrac{{20}}{{45}}\,\, ;\)         \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{{3 \times 9}}{{5 \times 9}} = \dfrac{{27}}{{45}}\,\,.\)

Vì \(\dfrac{{20}}{{45}} < \dfrac{{27}}{{45}}\) nên \(\dfrac{4}{9}\,\, < \,\,\dfrac{3}{5}\,.\)

c) Ta với : \(\dfrac{6}{5} > 1\,\,\,;\,\,\,\,\dfrac{5}{6} < 1\) hoặc \(\dfrac{6}{5} > 1 > \dfrac{5}{6}.\)

Vậy \(\dfrac{6}{5} > \dfrac{5}{6}.\)

Câu 9

a) Viết những phân số \(\dfrac{7}{{10}};\dfrac{{27}}{{40}};\dfrac{4}{5}\)  theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

b) Viết những phân số: \(\dfrac{9}{{10}};\dfrac{9}{{11}};\dfrac{{10}}{9}\)  theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng.

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc phân số vẫn học tập nhằm đối chiếu những phân số vẫn cho tới, tiếp sau đó bố trí những phân số bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn hoặc bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng.

Lời giải chi tiết:

Ta với :

\(\dfrac{7}{{10}} = \dfrac{{7 \times 4}}{{10 \times 4}} = \dfrac{{28}}{{40}}\,\,;\)                     \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{{4 \times 8}}{{5 \times 8}} = \dfrac{{32}}{{40}}\,\,;\)

Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{{27}}{{40}}.\)

Vì  \(\dfrac{{27}}{{40}} < \dfrac{{28}}{{40}} < \dfrac{{32}}{{40}}\) nên \(\dfrac{{27}}{{40}} < \dfrac{7}{{10}} < \dfrac{4}{5}.\)

Vậy những phân số vẫn cho tới được ghi chép bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn là :

\(\dfrac{{27}}{{40}}\,\, ; \dfrac{7}{{10}}\,\,\,;  \dfrac{4}{5}.\)

b)  Ta với : \(\dfrac{9}{{10}} < 1\,\,;\,\,\,\dfrac{9}{{11}} < 1\,\,\,;\,\,\,\,\dfrac{{10}}{9} > 1.\)

So sánh nhì phân số \(\dfrac{9}{{10}}\) và \(\dfrac{9}{{11}}\) tớ được \(\dfrac{9}{{10}} > \,\,\dfrac{9}{{11}}\)(Vì nhì phân số cùng theo với tử số là \(9\) và \(10 < 11\)).

Do bại tớ với : \(\dfrac{{10}}{9} > \dfrac{9}{{10}} > \,\,\dfrac{9}{{11}}.\)

Xem thêm: phương tiên sinh chờ ngày anh nhận ra em

Vậy những phân số vẫn cho tới được ghi chép bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là :

\(\dfrac{{10}}{9}\,\,; \dfrac{9}{{10}}\,\,; \,\dfrac{9}{{11}}.\)

 Loigiaihay.com