bài thơ nắng bốn mùa

Dịu dàng và nhẹ nhàng nhàng
Vẫn là chị nắng và nóng xuân
Hung hăng, hoặc phẫn uất giữ
Là tia nắng mùa hè
Vàng hoe như ham muốn khóc
Chẳng ai không giống nắng và nóng thu
Mùa tấp nập khóc hu hu
Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.

Xem thêm: Cà khịa TV Kênh phát trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam

Bạn đang xem: bài thơ nắng bốn mùa

Tác giả: Mai Anh Đức.

Bài thơ Nắng tư mùa (Chị nắng và nóng xuân)
Bài thơ Nắng tư mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng và nóng xuân, Hung hăng, hoặc phẫn uất lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng và nóng thu, Mùa tấp nập khóc hu hu, Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.
Bài thơ Nắng tư mùa (Nắng hè)
Bài thơ Nắng tư mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng và nóng xuân, Hung hăng, hoặc phẫn uất lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng và nóng thu, Mùa tấp nập khóc hu hu, Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.
Bài thơ Nắng tư mùa (Nắng Thu)
Bài thơ Nắng tư mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng và nóng xuân, Hung hăng, hoặc phẫn uất lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng và nóng thu, Mùa tấp nập khóc hu hu, Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.
Bài thơ Nắng tư mùa (mùa đông)
Bài thơ Nắng tư mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng và nóng xuân, Hung hăng, hoặc phẫn uất lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng và nóng thu, Mùa tấp nập khóc hu hu, Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.