trust me là gì

[tə trʌst miː]

Ví dụ về dùng To trust me nhập một câu và bạn dạng dịch của họ

Tôi ham muốn anh tin tôi, như anh vẫn thông thường thế.”.

Tôi ko biết thực hiện cơ hội nào là không giống nhằm anh tin tôi.

tôi đem trình bày gì, những anh cũng sẽ không còn tin tôi.

I tried to tell them to trust Me, but they didn't listen.

Em ko lúc nào tin anh nữa, đích không?

There is no need to trust me, please trust the three of JYJ.

Xem thêm: Cập nhật KQBĐ hôm nay trực tuyến chính xác tại Mitom TV

Ta cần thiết cô tin ta, tức thì thời điểm này.

Anh cần thiết em cần tin anh, được không?

Anh cần tin em, tất cả chúng ta tiếp tục xử lý được.

Em cần thiết anh cần tin em thời điểm này, thực hiện ơn lên đường mà?

Dĩ nhiên cô đang được đúng vào khi ko tin anh.

Kết quả: 173, Thời gian: 0.0548

Từng chữ dịch

S

Xem thêm: cách chép kinh địa tạng

Từ đồng nghĩa tương quan của To trust me

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Tìm mò mẫm Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển bởi vì thư

Truy vấn tự vị mặt hàng đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh