vở bài tập toán lớp 5 trang 27

Câu 1, 2, 3, 4 trang 27 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán lớp 5 tập dượt 1


Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi đem 300kg thóc thì xay xát được từng nào ki-lô-gam gạo?

Đề bài

1. Trường Bản Lườm vẫn chuyển động được 36 em đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại tới trường học tập, nhập ê số em phái nữ cấp 3 đợt số em nam giới. Hỏi ngôi trường Bản Lườm vẫn chuyển động được từng nào em nam giới, từng nào em phái nữ đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại tới trường học?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 27

2. Tìm chu vi một mảnh đất nền hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm vì như thế \({3 \over 2}\) chiều nhiều năm rộng lớn và rộng lớn chiều rộng lớn 10m.

3. Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi đem 300kg thóc thì xay xát được từng nào ki-lô-gam gạo?

4. Theo dự tính, một xưởng mạng cần thực hiện nhập 15 ngày, thường ngày mạng được 300 thành phầm thì mới có thể triển khai xong plan. Do nâng cấp kinh nghiệm nên thường ngày xưởng ê mạng được 450 thành phầm. Hỏi xưởng mạng ê thực hiện nhập từng nào ngày thì triển khai xong nối tiếp hoạch?

Đáp án

1. 

Tóm tắt

 

Bài giải

Tổng số phần đều bằng nhau của số em nam giới và em phái nữ là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số em nam giới là:

36 : 4 x 1= 9 (nam)

Số em phái nữ là:

36 : 4 x 3 = 27 (nữ)

Hoặc: 36 – 9 = 27 (nữ)

Đáp số: 9 nam giới và 27 nữ

2. 

Tóm tắt:

 

Bài giải

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

10: 1 x 2 = trăng tròn (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật:

10 x 3 = 30 (m)

Chu vi hình chữ nhật:

(20 + 30) x 2 = 100 (m)

Xem thêm: Một vài nét giới thiệu chung về cổng game đổi thưởng 789Club

Đáp số: 100m

3. 

Đổi:

1 tạ = 100kg

Cách 1

Bài giải

300 kilogam thóc đối với 100kg thóc thì cấp số lần:

300 : 100 = 3 (lần)

Số ki-lô-gam gạo xay được là:

60 x 3 = 180 (kg)

Đáp số: 180kg

Cách 2:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo xay được kể từ 1kg thóc là:

\(60:100 = {3 \over 5}(kg)\)

Số ki-lô-gam gạo xay được kể từ 150kg thóc là:

\({3 \over 5}\, \times \,300 = 180(kg)\)

Đáp số: 180kg

4.

Bài giải

Số thành phầm mạng được bám theo dự tính là:

300x 15 = 4500 (sản phẩm)

Số ngày triển khai xong plan là:

4500 : 450 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem thêm: tính cách là gì

Xem câu nói. giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.