cho 11 36 gam hỗn hợp gồm fe feo

Câu hỏi:

09/07/2019 236,469

Cho 11,36 gam láo ăn ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản xạ không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư, thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai ở đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:

Bạn đang xem: cho 11 36 gam hỗn hợp gồm fe feo

D. 38,72

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Coi như láo ăn ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm đem x mol Fe và hắn mol O

Ta đem 56x + 16y = 11,36 (1)

Ta đem nNO= 0,06 mol

Quá trình cho tới electron:

Fe → Fe+3 + 3e

x                3x mol

Quá trình nhận electron:

O0  +   2e   →  O2

y        2y mol

N+5  + 3e →  N+2

      0,18 ← 0,06

Áp dụng quyết định luật bảo toàn electron:

ne cho= ne nhận 

→ 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2)

→ x = 0,16 và hắn = 0,15

Bảo toàn nhân tố Fe:

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,16 mol

mFe(NO3)3 = 0,16.242 = 38,72 gam

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung m gam bột Fe nhập oxi, chiếm được 3 gam láo ăn ý rắn X. Hòa tan không còn láo ăn ý X nhập hỗn hợp HNO3 dư bay tớ 0,56 lít khí NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 2,52

B. 2,22

C. 2,32

D. 2,62

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn 30,4 gam hóa học rắn X bao gồm Cu, CuS, Cu2S và S bởi vì HNO3 dư bay đi ra trăng tròn,16 lít khí NO có một không hai (đktc) và hỗn hợp Y. Thêm Ba(OH)2 dư nhập Y chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 81,55

B. 104,20

Xem thêm: cửa hàng việt tiến

C. 110,95

D. 115,85

Câu 3:

Cho 2,7 gam Al tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HNO3 loãng, giá buốt chiếm được 0,448 lít khí X có một không hai (đktc). Cô cạn hỗn hợp chiếm được 22,7 gam hóa học rắn khan. Khí X là:

A. N2

B. NO2

C. NO

D. N2O

Câu 4:

Cho láo ăn ý bao gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp HNO3 thu  được 0,448 lít (đktc) khí N2 và hỗn hợp X. Khối lượng muối bột nhập X là:

A. 23 gam

B. 24,5 gam

C. 22,2 gam

D. trăng tròn,8 gam

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 25,6 gam hóa học rắn X bao gồm Fe, FeS, FeS2 và S bởi vì hỗn hợp HNO3 dư, bay đi ra V lít khí NO có một không hai (đktc) và hỗn hợp Y. Thêm Ba(OH)2 dư nhập Y chiếm được 126,25 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 17,92

B. 19,04

C. 24,64

D. 27,58

Câu 6:

Hòa tan không còn 2,16 gam FeO nhập 0,1 mol HNO3 vừa phải đầy đủ thấy bay đi ra khí X là thành phầm khử có một không hai. Xác quyết định khí X?

A. N2

B. N2O

C. NO2

Xem thêm: trạng nguyên lớp 2

D. NO