nối vòng tay lớn lyrics

Original lyrics

Bạn đang xem: nối vòng tay lớn lyrics

Swap languages

Rừng núi dang tay nối lại đại dương xa

Ta cút vòng đeo tay rộng lớn mãi nhằm nối tô hà

Mặt khu đất mênh mông, bằng hữu tớ về

Gặp nhau mừng như bão cát con quay cuồng trời rộng

Bàn tay tớ tóm nối tròn xoe một vòng Việt Nam

Cờ nối dông tố tối hí hửng nối ngày

Giòng huyết nối trái tim đồng loại

Dựng tình người trong thời gian ngày mới

Thành phố nối thôn xa xăm vời vợi

Người bị tiêu diệt nối rất linh nhập đời

Và nụ cười cợt nối bên trên môi

Từ Bắc vô Nam tiếp nối tóm tay

Ta cút kể từ đồng hoang sơ vượt lên không còn núi đồi

Vượt thác chông chênh, tay tớ vượt lên đèo

Từ quê túng lên phố rộng lớn, tóm tay nối liền

Biển xanh rờn sông gấm tiếp nối một vòng tử sinh

Rừng núi dang tay nối lại đại dương xa

Ta cút vòng đeo tay rộng lớn mãi nhằm nối tô hà

Mặt khu đất mênh mông, bằng hữu tớ về

Gặp nhau mừng như bão cát con quay cuồng trời rộng

Bàn tay tớ tóm nối tròn xoe một vòng Việt Nam

Xem thêm: ca sĩ gia tiến

Translation

Great Circle of Entwined Hands

Forests, mountains, stretch hands đồ sộ rejoin far seas

We walk with entwined hands đồ sộ join mountains and rivers

The vast land, us brothers have returned,

Reunion joy lượt thích a sand storm đồ sộ send wide skies spinning

Our hands entwined, a full circle Viet Nam

Flags join winds, happy nights join days,

The blood join hearts of the same kind

Build human love in the new day

Cities join far flung villages

The dead join spirits into life

And smiles join smiles on lips

From North đồ sộ South, our hands joined

We walk from wild fields, pass all the mountain peaks,

Pass the steep waterfalls, the passes our hands pass,

From poor rural areas đồ sộ big cities, join hands

Blue ocean, silken rivers, join a full circle of life and death

Forests, mountains, stretch hands đồ sộ rejoin far seas

We walk with entwined hands đồ sộ join mountains and rivers

Xem thêm: oreo bao nhiêu calo

The vast land, us brothers have returned,

Reunion joy lượt thích a sand storm đồ sộ send wide skies spinning

Our hands entwined, a full circle Viet Nam