tra điểm thi vào 10 nam định

Tôi cần thiết chỉ dẫn tra cứu vớt điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 Nam Định? Khi nào là công phụ thân điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 2023 Nam Định? - Câu căn vặn của Khang Hưng (Nam Định)

Hướng dẫn tra cứu vớt điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 Nam Định?

Để tra cứu vớt điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Tỉnh Nam Định, sỹ tử và bố mẹ rất có thể tra cứu vớt tại:

https://namdinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem

Bạn đang xem: tra điểm thi vào 10 nam định

Khi nào là công phụ thân điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 2023 Nam Định?

Theo chỉ dẫn bên trên Công văn 770/SGDĐT-QLCLGD ngày 11/5/2023 về sự chỉ dẫn tổ chức triển khai kỳ ganh đua tuyển chọn sinh nhập lớp 10 trung học phổ thông ko chuyên nghiệp năm 2023 - 2024 thì:

- Từ 8 giờ 00, ngày 17/6/2023: Sở GDĐT công phụ thân thành quả ganh đua bên trên cổng TTĐT của Sở; những ngôi trường nhận thành quả ganh đua bên trên Sở GDĐT và triển khai công phụ thân thành quả ganh đua bên trên đơn vị chức năng.

- Ngày 18/6/2023 cho tới 10 giờ 00 ngày 19/6/2023: Các ngôi trường nhận đơn phúc khảo của sỹ tử (theo khuôn mẫu gửi kèm cặp công văn này). Các đơn vị chức năng hoàn thành xong report thời gian nhanh con số sỹ tử đề xuất phúc khảo bài bác ganh đua (theo đàng liên kết được gửi về Thư điện tử của đơn vị) trước 15 giờ 00 ngày 19/6/2023.

- Lịch xét trúng tuyển chọn Đợt 1 so với những ngôi trường trung học phổ thông công lập: Sở GDĐT với thông tin riêng biệt sau khoản thời gian với thông tin thành quả ganh đua.

- Ngày 20/6/2023: Từ 8 giờ 00 cho tới 11 giờ 00, những ngôi trường nộp list tất nhiên đơn đề xuất phúc khảo bài bác ganh đua bên trên chống 405 - Sở GDĐT (người nhận: Ông Lã Văn Thanh, nhân viên chống QLCLGD).

- Ngày 23/6/2023: Sở GDĐT thông tin thành quả chấm phúc khảo bài bác ganh đua.

- Từ ngày 23/6/2023 - 07/7/2023: Hoàn trở thành ĐK và xét trúng tuyển chọn Đợt 2 so với những ngôi trường trung học phổ thông công lập.

- Từ ngày 10/7/2023 - 31/7/2023: Hoàn trở thành ĐK và xét trúng tuyển chọn so với những ngôi trường trung học phổ thông ngoài công lập.

 tra cứu vớt điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 Nam Định

Tra cứu vớt điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 Tỉnh Nam Định (Hình kể từ Internet)

Đăng ký tuyển chọn sinh lớp 10 2023 Tỉnh Nam Định thế nào?

Theo chỉ dẫn bên trên Công văn 770/SGDĐT-QLCLGD

Đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở năm học tập 2022-2023 bên trên tỉnh Tỉnh Nam Định (trừ những sỹ tử thừa kế chính sách tuyển chọn thẳng)

- Thí sinh ĐKDT trực tuyến bên trên ứng dụng vận hành ganh đua bên trên địa điểm https://namdinh.edu.vn hoặc https://dichvucong.namdinh.gov.vn theo phía dẫn của ngôi trường trung học cơ sở điểm sỹ tử đang được học tập.

- Thời gian tham ĐK trực tuyến: kể từ 8 giờ 00 ngày 29/5/2023 cho tới 17 giờ 00 ngày 31/5/2023. - Sau Lúc hoàn thành xong việc ĐKDT trực tuyến, sỹ tử nên triển khai việc nộp làm hồ sơ dự tuyển chọn bên trên ngôi trường trung học phổ thông điểm sỹ tử ĐKDT nhằm xác nhận tham dự cuộc thi, dự xét tuyển; thời hạn nộp hồ nước sơ: kể từ 8 giờ 00 ngày 02/6/2023 cho tới 15 giờ 00 ngày 04/6/2023.

Xem thêm: loop mail là gì

- Một số lưu ý:

+ Dữ liệu nhập ứng dụng vận hành ganh đua được liên thông với tài liệu xét thừa nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở. Khi ĐKDT trực tuyến, sỹ tử singin nhập ứng dụng vận hành ganh đua nhằm thanh tra rà soát lại vấn đề cá thể và ĐK nguyện vọng dự tuyển chọn (Sở GDĐT tiếp tục tổ chức triển khai hướng dẫn và chỉ dẫn cụ thể việc dùng ứng dụng vận hành ganh đua mang lại chỉ dẫn và cán cỗ nghệ thuật của những ngôi trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, chống GDĐT những thị trấn, TP.HCM nhằm những đơn vị chức năng chỉ dẫn, tương hỗ sỹ tử, bố mẹ thí sinh);

+ Sau 15 giờ 00 ngày 04/6/2023 những sỹ tử tiếp tục triển khai ĐKDT trực tuyến tuy nhiên ko hoàn thành xong việc nộp làm hồ sơ dự tuyển chọn bên trên ngôi trường trung học phổ thông điểm sỹ tử ĐKDT thì ko đầy đủ ĐK để tham gia ganh đua và bị xoá ngoài list tham dự cuộc thi.

Đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở trước năm học tập 2022-2023, sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở bên trên những ngôi trường ko nằm trong tỉnh Tỉnh Nam Định (trừ những sỹ tử thừa kế chính sách tuyển chọn thẳng)

- Thực hiện tại ĐKDT trực tiếp: Thí sinh rước bám theo không thiếu làm hồ sơ ĐKDT cho tới nộp bên trên ngôi trường trung học phổ thông với nguyện vọng dự tuyển chọn, ngôi trường trung học phổ thông nhận làm hồ sơ phụ trách nhập tài liệu sỹ tử bên trên ứng dụng vận hành ganh đua.

- Thời gian tham đăng ký: kể từ 8 giờ 00 ngày 29/5/2023 cho tới 17 giờ 00 ngày 31/5/2023.

Đối với sỹ tử thừa kế chính sách tuyển chọn trực tiếp

- Thực hiện tại ĐKDT trực tiếp:

Thí sinh rước bám theo không thiếu làm hồ sơ ĐKDT cho tới nộp bên trên ngôi trường trung học phổ thông với nguyện vọng dự tuyển chọn (trường trung học phổ thông nhận làm hồ sơ ko nhập tài liệu của những sỹ tử này nhập ứng dụng vận hành thi).

- Thời gian tham đăng ký: kể từ 8 giờ 00 ngày 26/5/2023 cho tới 17 giờ 00 ngày 27/5/2023.

Một số vấn đề cần xem xét Lúc nhận làm hồ sơ ĐKDT

- Nội dung ghi nhập phiếu ĐKDT là tài liệu gốc dùng làm tổ chức triển khai kỳ ganh đua và xét trúng tuyển chọn mang lại sỹ tử.

- Không thu phiếu ĐKDT bị tẩy, xóa.

- tin tức bên trên phiếu ĐKDT nên trùng khớp với vấn đề bên trên những sách vở và giấy tờ với tương quan vào trong túi làm hồ sơ của sỹ tử (không thu làm hồ sơ với sự sai chéo về thông tin). Hiệu trưởng ngôi trường trung học phổ thông với tổ chức triển khai ganh đua trọn vẹn phụ trách nếu như nhằm xẩy ra sơ sót vấn đề của sỹ tử nhập quy trình thu làm hồ sơ.

- Đối với những loại sách vở và giấy tờ ko đòi hỏi nộp phiên bản chủ yếu hoặc phiên bản sao với xác thực thì nên đòi hỏi sỹ tử xuất trình phiên bản gốc nhằm so sánh, người thu làm hồ sơ ghi lại số hiệu 4 của phiên bản gốc, ký xác nhận tiếp tục đánh giá, so sánh nhập phiếu ĐKDT của sỹ tử trước lúc trả lại phiên bản gốc mang lại sỹ tử.

Xem thêm: cách viết cam kết cho học sinh

- Khi thu làm hồ sơ của sỹ tử ĐKDT trực tuyến, người thu làm hồ sơ triển khai việc so sánh vấn đề của sỹ tử nhập list ĐKDT (được in kể từ ứng dụng vận hành thi) với vấn đề nhập làm hồ sơ ĐKDT của sỹ tử (không thu làm hồ sơ ĐKDT của sỹ tử với sai chéo về vấn đề hoặc không tồn tại nhập list ĐKDT).

- Không thu sách vở và giấy tờ ghi nhận thừa kế ưu tiên sau thời khắc kết thúc đẩy việc nộp làm hồ sơ ĐKDT.

- Danh sách ĐKDT của từng đơn vị chức năng là list sỹ tử tiếp tục nộp không thiếu làm hồ sơ ĐKDT bên trên ngôi trường sau thời khắc kết thúc đẩy việc nộp làm hồ sơ ĐKDT.