sấm giảng quyển 2

Quyển II

Kệ Dân Của Người Khùng

Bạn đang xem: sấm giảng quyển 2

 (476 câu)

Ngồi Khùng trí đoái coi cuộc thế, 
Thấy dân đem thuế thuế nhưng mà thương. 
Chẳng qua loa là Nam-Việt vô vương vãi, 
Nên tai-ách xẩy ra thảm-thiết. 


Bạc ko cánh thay đổi chẳng biết, 
Vàng bị nghèo khổ bao nhiêu cái không còn. 
Mới bao nhiêu năm sao quá hao-mòn, 
Mùa màng thất, đói nhức ko dung dịch. 


Thương hoảng hốt bấy lê-dân đứt ruột đứt gan, 
Thảm phu nhân con cái đói rách rưới đùm-đeo. 
Gẫm chữ nghèo khổ thông thường giắt chữ eo, 
Thêm gạo lúa lại đội giá giắt. 


Nhìn cuộc thế thay đổi quá gắt, 
Máy Thiên-cơ từng phút từng thay cho. 
Nẻo thạnh suy như thể thương hiệu cất cánh, 
Đường vinh-nhục rủi may một thời gian. 


Ai phú-quí vô đài đi ra những, 
Ta Điên Khùng thương không còn thế-trần. 
Khuyên chúng-sanh chẳng biết bao nhiêu thứ tự, 
Nào ai đem tỉnh tâm dò xét Đạo.

Trai trung-liệt xứng đáng trai hiền-thảo, 
Gái tiết-trinh mới mẻ gái Nam-trào. 
Lời Thánh Hiền nhằm lại biết bao, 
Sao trai gái chẳng coi nhưng mà sửa? 


Đời tận thế mà còn phải lần-lựa, 
Chẳng Chịu đựng mau cải dữ về lành lặn. 
Làm Phật-Nhi cần lấy được lòng trở thành, 
Thì mới mẻ đặng vãng-sanh Cực-Lạc. 


Tương với muối bột cháo rau xanh thanh đạm, 
Nghèo bổng hiền đức biết niệm Di-Đà. 
Mà tương lai bay ngoài tinh ma ma mãnh, 
Lại được thấy cảnh Tiên nhàn-hạ. 


Trên Bảy Núi còn nhiều báu kỳ lạ, 
Rán tu tâm chăm sóc tánh coi đời. 
Coi là coi được Phật được Trời, 
Coi quy tắc kỳ lạ của Tiên của Thánh. 


Cuộc dương-thế thời buổi này mỏng-mảnh, 
Mà quý phái nhiều còn hiếp nghèo khổ nàn. 
Phải xả thân ái tầm Bát-Nhã thoàn, 
Sau mới mẻ ngoài hùm thả sấu bắt. 


Đến chừng bại liệt tư phương đem giặc, 
Khắp hoàn-cầu thiết thiết thả thả. 
Vậy sớm mau dò xét chữ Ma-Ha, 
Thì Phật cứu giúp ngoài điểm sương lửa.

 
Tưởng ghi nhớ Phật như ăn cơm trắng bữa, 
Vọng Cửu-Huyền sớm tối mới mẻ mầu. 
Chữ Nam-Mô dẹp lấy được lòng sầu, 
Sau thấy được ngôi nhà Tiên cửa ngõ Thánh.

 
Ghét những đứa giàu-sang kiêu-hãnh, 
Thương những người dân đói-rách cơ-hàn.
Cảnh phồn-hoa khó khăn sánh lâm-san, 
Sau sẽ sở hữu nhiều điều vinh-hạnh. 


Cõi trần-thế không còn suy cho tới thạnh, 
Hết lâm nguy khốn đến thời điểm khải-hoàn. 
Tuy tu hành Chịu đựng chữ nghèo-nàn, 
Sau đắc đạo gặp gỡ điều cao-quí. 


Mặc bá-tánh đời nầy dị-nghị, 
Ta Điên Khùng nhưng mà tánh lương-hiền. 
Lòng yêu thương dân chẳng trọng bạc chi phí, 
Mà dương-thế cứ theo gót biếm nhẻ. 


Sau lập Hội thì già nua hóa con trẻ, 
Khắp hoàn-cầu thay đổi xác thay cho hồn. 
Đức Ngọc-Hoàng Open thiên-môn, 
Đặng ban thưởng Phật Tiên với Thánh. 


Khuyên trai gái học tập theo gót Khổng-Mạnh, 
Sách Thánh Hiền dạy dỗ Đạo thực hiện người. 
Xem truyện thơ chẳng biết hổ-ngươi, 
Mà thực hiện thói Điêu-Thuyền, Lữ-Bố. 


Sau kẻ ấy thực hiện bùi nhùi mãnh-hổ, 
Cảnh Núi-Non nhiều thú dị-kỳ. 
Nó trọng ai hiền-đức nhu-mì, 
Sát trừng trị kẻ bội phụ thân phản chúa.

 
Đến chừng bại liệt thiên-la lưới bủa, 
Mới hiểu được Trời Phật công-bằng. 
Nếu dương trần sớm biết ăn-năn, 
Làm hiền-đức ngoài đàng lao-lý. 


Học tả-đạo thực hiện điều tà-mị, 
Theo dị-đoan cúng kính tinh-tà. 
Thì sau nầy gặp gỡ chuyện thiết-tha,
Đừng đem trách móc Khùng Điên chẳng cứu giúp.

Thấy bá-tánh nghinh tân yểm cựu, 
Học ai nhưng mà ngang-ngược nhiều câu nói.. 
Phụ u phụ thân khinh-dể Phật Trời, 
Chẳng đem kể công sinh dưỡng-dục. 


Thương lê-thứ bày tường vô đục, 
Mặc ý ai nghe cần thì thực hiện. 
Lời của những người di-tịch Núi-Sam, 
Chớ chẳng cần bày điều huyễn-hoặc. 


Cảnh Thiên-Trước thơm-tho nồng-nặc, 
Chẳng ở yên ổn còn xuống phàm-trần. 
Ấy vì như thế thương trăm chúng ta vạn dân, 
Nên chẳng kể tấm thân ái lao-khổ.

 
Giả Quê Dốt răn dạy người tỉnh-ngộ, 
Giả Bán Buôn tỉnh thiên hạ. 
Rằng thời buổi này đem Phật đem Trời, 
Kẻo dân-thứ nhiều người kêu ngạo. 


Xuống mượn xác nhằm mục tiêu năm Kỷ-Mão, 
Buồn xóm xã cứ ghét bỏ Điên Khùng. 
Nếu con trẻ già nua ai biết thì sử dụng, 
Chẳng đem xay đem nài nỉ bá-tánh. 


Nghe Điên dạy dỗ sau nầy thơi-thảnh, 
Đây đi đường Cực-Lạc vãng-sanh. 
Đừng đem ham lên trên bề mặt hùng-anh, 
Sa địa ngục uổng thân ái uổng kiếp.

 
Theo đạo-lý nhứt tâm mới mẻ kịp, 
Ngày ni đà gặp gỡ cơ hội tu hành.
Niệm Di-Đà rán niệm mang lại rành, 
Thì vừa được sinh sống coi Tiên-Thánh. 


Đức Minh-Chúa chẳng ai dám sánh, 
Xưa mạt Thương phụng gáy non Kỳ. 

Bởi Võ-Vương xứng đáng bực tu-mi, 
Nay quay về không giống này đời trước. 


Kẻ gian-ác bị gươm thân phụ thước, 
Nơi pháp-tràng trị kẻ hung-đồ. 
Được thảnh-thơi nhờ chữ Nam-Mô, 
Khuyên bổn-đạo rán nhưng mà trì-chí.

 
Xưa Tây-Bá thất-niên Dũ-lý, 
Huống chi tao sao ngoài giờ đồng hồ đời. 
Dòm hải dương trần cảnh đau khổ vơi vơi, 
Lao với đau khổ, đau khổ lao chẳng xiết. 


Ghét bạo chúa là xưa Trụ-Kiệt, 
Mất cơ-đồ lại bị lửa thiêu. 
Thương Minh-Vương học theo Thuấn-Nghiêu, 
Lòng hiền khô này ai đem biết. 


Thương trần-thế kể sao mang lại xiết, 
Mượn xác trần cây bút mô tả không nhiều mặt hàng. 
Kể rõ nét những việc lầm-than, 
Mặc xóm thôn ham muốn nghe thì chép. 


Việc tu tỉnh Khùng không tồn tại xay, 
Cho giấy má vàng Điên chẳng đem nài nỉ.
Lòng yêu thương dân chẳng nệ vắn lâu năm, 
Cho bổn-đạo giải khuây niệm Phật.

 
Việc xảy cho tới Đây truyền thực sự, 
Ấy là câu nói. của Phật giáo-khuyên.
Rán nghe câu nói. của kẻ Khùng-Điên, 
Phật, Tiên, Thánh hãy nên trọng kỉnh. 


Bịnh ôn-dịch cũng chớ chào thỉnh, 
Cõi ngũ-hành chẳng khá réo-kêu. 
Hãy gìn lòng chớ khá dệt-thêu, 
Nói xiên-xỏ cũng ko no mập. 

Đời Ngươn-Hạ ngày nay mỏng-mẻo, 
Khuyên thế-trần hãy rán kiêng-dè. 
Mặc tình ai lên ngựa xuống xe pháo, 
Ta chẳng đem ham điểm phú-quí. 


Trong bổn-đạo kể từ ni kim-chỉ, 
Đói với nghèo khổ chuẩn bị cho tới giờ đây.
Vì thương đời nên Lão kể sơ, 
Cho bá-tánh rõ rệt câu nói. châu ngọc. 


Nước Nam-Việt ai là thằng ngốc, 
Người đời ni như ốc mượn hồn. 
Chim dò xét cây mới mẻ gọi chim khôn khéo, 
Người hiền-đức mới mẻ là kẻ trí. 


Theo Phật-Giáo sau nầy cao quí, 
Được coi coi Ngọc-Đế xử phân. 
Lại dựa kề Bệ-Ngọc Các-Lân, 
Cảnh phú-quí nhờ ơn Phật-Tổ. 


Thấy bá-tánh nhiều điều tai-khổ, 
Khùng thương dân nên cần không còn câu nói.. 
Dạo Lục-Châu chẳng đem nghỉ-ngơi, 
Mà lê-thứ này đâu đem biết. 


Dạy Đạo chánh vì như thế thương Nam-Việt, 
Ở Cao-Miên vì như thế mến Tần-Hoàng.
Trở về Nam đặng đem sửa-sang, 
Cho thiện-tín được rành chơn-lý. 


Trong Sáu-Tỉnh nhiều điều tà-mị, 
Tu-hành nhưng mà vị-kỷ quá đỗi. 
Thì làm thế nào bay ngoài trầm-luân, 
Khuyên bổn-đạo rán tầm nẻo chánh.

 
Chừng lập Hội xác thân ái mới mẻ rảnh, 
Nếu ko thời khó khăn thấy Phật Trời.

Khùng dạy dỗ dân chẳng dám nghỉ-ngơi, 
Đi chẳng kể tấm thân ái già lão. 


Cảnh trần-thế khoác ai thong-thả, 
Chớ lòng tao chẳng đắm hồng-trần. 
Có thân ái thì rán lưu giữ lấy thân ái, 
Để cho tới việc ăn-năn chẳng kịp.

 
Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, 
Mến những ai biết dò xét Đạo-mầu.
Cảnh Tây-Thiên báu ngọc giàn giụa lầu, 
Rán tu tỉnh dò xét điểm tĩnh dưỡng. 


Kẻ hiền-đức sau nầy thừa kế, 
Phép Thần-Linh của Đức Di-Đà. 
Lại được thêm thắt bay ngoài Ta-Bà, 
Khỏi luân fake trong tầm Lục Đạo. 


Đức Diêm-Chúa yêu thương người hiền đức thảo, 
Trọng những ai biết niệm Di-Đà. 
Lại được sát Bệ-Ngọc Long-Xa, 
Coi chư quốc tranh-giành châu-báu. 


Trai nhỏ tuổi hạc kính trở thành trưởng lão, 
Gái nhỏ xíu thơ biết trọng tuổi hạc già nua. 
Rán tỉnh tâm dẹp lấy được lòng lặn, 
Thì được thấy Phật, Tiên, Thần, Thánh. 


Việc hung-dữ hãy nên xa cách lánh, 
Theo gương hiền đức trau sửa thực hiện người. 
Sau tà-tinh ăn sinh sống nuốt tươi tỉnh, 
Mà bá-tánh chẳng lo ngại nâng cấp. 


Miệng dương-thế hoặc bày trình bày huyễn, 
Sách Thánh Hiền ghét bỏ kẻ nhiều câu nói.. 
Khuyên chúng-sanh niệm Phật coi đời, 
Cõi Hạ-Giái dragon mây nghịch ngợm giỡn.

Ở chòm-xóm chớ cho nhơ-bợn, 
Rán lưu giữ gìn phong-hóa nước ngôi nhà. 
Câu tam-tùng bọn gái việt nam, 
Chữ hiếu-nghĩa con trẻ trai mang lại vẹn. 


Ghét những kẻ đem ăn bỏn-sẻn, 
Thương những người dân đói rách rưới bổng hiền đức. 
Muốn tu-hành thì cần cần-chuyên, 
Tưởng ghi nhớ Phật không nên trặc buổi.

 
Kẻ phú-quí chớ vong cơm trắng nguội, 
Sau đói lòng chẳng đem nhưng mà sử dụng. 
Ta yêu thương đời than-thở chẳng nằm trong, 
Mà bá-tánh chẳng theo gót giao lưu và học hỏi. 


A-Di-Đà coi coi từng cõi, 
Đặng coi ngóng mong-mỏi chúng-sanh. 
Hiện hào-quang ngũ sắc hiền đức lành lặn, 
Đặng dò xét kiếm những người dân hiền-đức. 


Kẻ tâm-trí mau chóng tỉnh-thức, 
Kiếm Đạo-mầu đặng đem tận hưởng nhờ. 
Chốn hồng-trần nhiều cảnh nhuốc-nhơ, 
Rán làm rõ huyền-cơ nhưng mà tách.

 
Chốn tửu-điếm tao nên xa cách lánh, 
Tứ-đổ-tường chớ đem nhiểm vô. 
Người rời xa mới mẻ gọi trí cao, 
Sa tư vách đem điều nhơ-nhuốc. 


Muốn tu tỉnh ni đà gặp gỡ cuộc, 
Đức Di-Đà truyền phanh Đạo lành lặn. 
Bởi vì như thế Ngài thương xót chúng-sanh, 
Ra sắc lịnh bảo Ta truyền dạy dỗ.

 
Nên khổ-lao Khùng không tồn tại nại, 
Miễn mang lại đời hiểu đặng Đạo-mầu.

Ai ham muốn tầm Đạo cả cao sâu, 
Thì hãy dẹp tánh tình ích-kỷ. 


Mau quay về chớ theo gót tà-quỉ, 
Tham, Sân, Si chớ nhằm trong tâm. 
Phải lưu giữ lòng mang lại được tinh khiết vô, 
Mới bay ngoài trong tầm bịnh đau khổ. 


Lớp nhức bị tiêu diệt kể thôi vô số, 
Thêm tà-ma yêu-quái chật đàng. 
Chốn hồng-trần nhiều nỗi thảm-thương, 
Làm sao cứu giúp những người dân hung-ác.

Xem thêm: cửa hàng việt tiến

 
Khắp thế-giới cửa ngõ ngôi nhà tan-nát, 
Cùng xóm xã thưa-thớt quạnh-hiu. 
Bấy lâu ni nuôi chăm sóc chắt-chiu, 
Nay tận-diệt lập đời quay về. 


Khắp lê-thứ đổi mới vi thương-hải, 
Dùng phép-mầu lập lại Thượng-Ngươn. 
Việc Thiên-Cơ Khùng tỏ không còn bóng, 
Cho trần-hạ tường điểm lao-lý. 


Lão này đem bày điều ma-mị, 
Mà gạt-lường bổn-đạo chúng-sanh. 
Đức Minh-Vương ngự vùng Nam-Thành, 
Đặng phân xử những người dân bội nghĩa. 


Trung với hiếu tao nên trau-trỉa, 
Hiền với bổng bổn-đạo rèn lòng. 
Thường nguyện-cầu siêu-độ Tổ-Tông, 
Với bá-tánh vạn dân vô sự. 


Đời Nguơn-Hạ nhiều người hung-dữ, 
Nên xẩy ra lắm sự tai-ương. 
Đức Di-Đà coi thấy xót thương, 
Sai chư Phật xuống miền dương-thế.

Tu kíp kíp nếu như không quá trễ, 
Chừng đối đầu khó khăn dò xét Điên Khùng. 
Cứu lương-hiền chẳng cứu giúp người hung,
Kẻ gian-ác cho tới sau tiêu-diệt. 


Nay quay về như đời Trụ-Kiệt, 
Hãy tu nhơn chớ đem tranh-giành. 
Tuy nghèo khổ nhát nhưng mà chí cao-thanh, 
Được hồi-phục nhờ ơn chư Phật. 


Hãy thương xót những người dân tàn-tật, 
Thấy nghèo khổ nhát chớ khá khinh thường cười cợt. 
Trên Năm-Non dragon phụng tươi tốt, 
Miền Bảy-Núi nhưng mà sau báu-quí. 


Mặc trai gái con trẻ già nua đem nghĩ về, 
Thì khoan cười cợt tôi vô cùng cám ơn. 
Khùng thành lập truyền dạy dỗ thiệt rộng lớn, 
Chư bổn-đạo không nên khinh thường rẻ mạt. 


Nay Khùng đã mất già nua hóa con trẻ, 
Nên thân ái đồng đột nhiên lại sở hữu sông. 
Ở Tây-Phương chư Phật ngóng coi,
Chờ bá-tánh rủ nhau niệm Phật. 


Làm nhơn-ái ắt chi bịnh-tật, 
Vậy hãy mau tầm Đạo Thích-Ca. 
Phật bên trên tâm chớ đem đâu xa cách, 
Mà dò xét kiếm phía trên Non-Núi. 

Chúng đục-đẽo những cây với củi, 
Đắp xi-măng sơn-phết mệnh danh. 
Ngục A-Tỳ dựa kế tiếp một phía, 
Chờ những kẻ tu hành giả-dối.


Khuyên sư-vãi mau chóng cải-hối, 
Làm vô-vi chánh Đạo mới mẻ mầu.

Đạo Thích-Ca nhiều nẻo cao sâu, 
Hãy dò xét kiếm cái ko mới mẻ đem. 

 
Ngôi Tam-Bảo hãy thờ Trần-Đỏ, 
Tạo thực hiện chi những cốt với hình. 
Khùng trình bày mang lại già nua con trẻ thực hiện tin tưởng, 
Theo Lục-Tổ chớ theo gót Thần-Tú. 


Khuyên bổn-đạo không nên ham ngủ, 
Thức dậy dò xét Đạo chánh của Khùng. 
Đặng sau coi liệt quốc tranh cường, 
Được sinh sinh sống nhờ ơn Chín-Bệ. 


Hóa quy tắc kỳ lạ biết bao nhưng mà kể, 
Chín từng mây nhạc trổi tiêu-thiều. 
Kẻ tà-gian sau bị lửa thiêu, 
Người tu niệm sinh sống đời thượng-cổ. 


Khùng vưng lịnh Tây-Phương Phật-Tổ, 
Nên giáo-truyền từng cả Nam-Kỳ. 
Hội Long-Hoa lựa chọn kẻ tu-mi, 
Người hiền-đức đặng phò chơn Chúa.

 
Khuyên những kẻ phú vinh đem của, 
Hãy phanh lòng thương xót dân nghèo khổ. 
Cảnh vinh-hoa lại quá cheo-leo, 
Nhà phong phú sau nhiều tai-ách.

 
Hỡi bá-tánh rừng sâu sắc đem mạch, 
Tuy u-minh nhưng mà đem đền rồng vàng. 
Lịnh Quan-Âm dạy dỗ biểu Khùng troàn,
Cho bổn-đạo rõ rệt mối cung cấp chơn-lý. 


Lũ thầy-đám hoặc bày trò khỉ, 
Mượn kinh luân tụng mướn lấy chi phí. 
Chốn Diêm-Đình ghi tội liên-miên, 
Mà tăng-chúng này đâu đem rõ rệt.

Theo Thần-Tú tạo nên nhiều chuông mõ, 
Từ xưa ni đem bao nhiêu ai thành? 
Phật từ-bi phỏng tử phỏng sinh, 
Là phỏng kẻ hiền-lương nhơn-ái. 


Xá với phướn là trò kỳ-quái, 
Làm trai-đàn bao phủ mồm thế-gian. 
Kẻ vinh-hoa phú-quí phú vinh, 
Mướn tăng-chúng đặng thực hiện chữ hiếu. 


Thương bá-tánh vì như thế ko rõ rệt hiểu, 
Tưởng vậy là nhơn nghĩa vẹn tròn trặn. 
Thấy lạc-lầm Đây động lòng son, 
Khuyên bổn-đạo hãy nên tỉnh-ngộ.

 
Ở dương-thế tạo nên nhiều cảnh đau khổ, 
Xuống huỳnh-tuyền Địa-Ngục khảo hình. 
Tuy lưới Trời thưa rộng lớn thinh-thinh, 
Chớ chẳng lọt những người dân hung-ác.


Khi nhắm đôi mắt hồn rời khỏi ngoài xác, 
Quỉ Vô-Thường dắt xuống Diêm Đình. 
Sổ sách bại liệt tội phước đinh-ninh, 
Phạt với thưởng hai tuyến đường tỏ rõ rệt.

 
Tìm Cực-Lạc, Đây rành đàng ngõ, 
Hãy mau-mau tu tỉnh mới mẻ mầu. 
Tận thế-gian còn tồn tại bao lâu, 
Mà chẳng Chịu đựng thực hiện tròn trặn nhơn-đạo. 


Kẻ nghèo khổ khó khăn hụt chi phí thiếu thốn gạo, 
Mở lòng nhơn tiếp rước mới mẻ là. 
Làm hiền-lành rộng lớn tụng hơ-hà, 
Hãy tưởng Phật hoặc là hơn ó-ré.

 
Đã chánh Đạo thêm thắt còn sức mạnh, 
Đặng nuôi phụ thân chăm sóc u mang lại tròn trặn. 

Vẹn chục ơn mới mẻ đạo thực hiện con cái, 
Lúc sinh sinh sống không nên phụ-bạc. 

 
Nếu thực hiện đám được về Cực-Lạc, 
Thì phú vinh được hoàn hảo nhì bề. 
Ỷ tước-quyền thực hiện ác ê-hề, 
Khi quăng quật xác nhiều chi phí lo-lót. 


Kinh với sám tụng nghe thảnh-thót, 
Lũ nhưn-bông luyện tập tiếp tục rành. 
Đẩu với đờn, kèn, rỗng, nhịp sinh, 
Làm ăn rập đặng yêu cầu cao giá bán. 


Tâm trần-tục còn phân nhơn té, 
Thì làm thế nào bay ngoài luân-hồi.
Những giấy-tiền vàng-bạc cũng thôi, 
Chớ đem nhen nhóm tốn chi phí vô lý. 


Xưa Thần-Tú bày điều tà-mị, 
Mà dắt-dìu bá-tánh đời Đường. 
Thấy chúng-sanh lầm lỡ xứng đáng thương, 
Cõi Âm-Phủ đâu ăn của ăn năn. 


Đúc Phật rộng lớn miếu cao bối-rối, 
Mà thực hiện mang lại Phật-Giáo suy gò. 
Tu Vô-Vi chớ cúng trà xôi, 
Phật chẳng ham muốn chúng-sanh lo ngại lót. 


Tăng với bọn chúng ưa ăn bánh kẹo, 
Nên bày đi ra cúng kính hoài hoài. 
Ỷ nhiều chi phí chẳng biết thương ai, 
Cúng với lễ bái khó khăn trừ mang lại đặng. 


Kẻ nghèo khổ khó khăn tu hành thật thà, 
Không cầu siêu Phật quăng quật hoặc sao? 
Lập trai đàn chạy chọt lao xao, 
Bôi lem mặt mày thực hiện tuồng hát Phật.

Nay nhằm mục tiêu khi hoa màu ngập thất, 
Vậy hãy mau loại trừ dị-đoan. 
Rán lưu giữ gìn luân-lý tam cang, 
Tròn đức-hạnh mới mẻ là báu-quí.

 
Nay sát cho tới long phi xà vĩ, 
Cảnh gian-nan bá-tánh hầu kề. 
Thấy bọn chúng sinh còn hỡi say sưa, 
Khùng chứng minh đàng lặn nẻo chánh. 


Ta là người vô hình dung hữu hình ảnh, 
Ẩn xác phàm gìn đạo Thích-Ca.
Làm gian-ác là quỉ là ma mãnh, 
Làm chơn-chánh là Tiên là Phật.

 
Hiếm những kẻ ko ngôi nhà ko khu đất, 
Mà quý phái nhiều chẳng xót thương giùm. 
Có lỡ-lầm chưởi mắng um-sùm, 
Thêm tiến công đập không giống này loài vật. 


Ăn ko không còn lo ngại dành riêng lo ngại chứa chấp, 
Đem bạc trăm cúng Phật thực hiện chi? 
Phật Tây-Phương vốn liếng tánh từ-bi, 
Đâu túng thiếu thốn nhưng mà quơ nhưng mà tởi. 


Khùng cả giờ đồng hồ kêu dân ơi hỡi, 
Hãy hỗ trợ cho kẻ đói mới mẻ nhằm mục tiêu. 
Đến loạn-ly đau khổ hạnh ngoài lâm, 
Còn rộng lớn đúc chuông đồng Phật bự. 


Chẳng thực hiện phước nhằm thực hiện hung-dữ, 
Rồi vô miếu lễ bái Phật nhưng mà trừ. 
Phật Tây-Phương có lẽ rằng hiểu dư, 
Dụng tình ý chớ ko dụng vật. 


Muốn bổn-đạo tánh tình chơn-chất, 
Rèn lòng hiền đức thương xót cho nhau.

Kể kể từ rày vàng lộn với thau, 
Phật, Tiên, Thánh cùng với nhau xuống thế. 


Cứu bá-tánh ko cần thiết lễ mễ, 
Để dắt-dìu đạo-lý rành đàng. 
Nước Nam-Việt nhằm mục tiêu cõi Trung-Ương, 
Sau sẽ sở hữu Phật Tiên bên trên thế. 


Khuyên sư vãi tách sử dụng của thế, 
Gắng công tu đặng đem coi đời. 
Tu thiệt tâm thì được thảnh-thơi, 
Tu giả-dối thì lao thì lý. 


Khùng răn dạy không còn kẻ ngu người trí, 
Rán tỉnh tâm tâm trí Đạo-mầu. 
Chuyện huyền-cơ bí-hiểm cao sâu sắc, 
Hãy nghiệm xét hai tuyến đường lặn chánh. 


Các chư Phật ko lúc nào rảnh, 
Tâm từ-bi vẫn ghi nhớ chúng-sanh. 
Các chư Thần tuần vãng năm canh, 
Về Thượng-Giái tâu qua loa Thượng-Đế. 


Sổ tội ác thì vô số kể, 
Còn thực hiện nhơn thì quá ít ỏi. 
Hội công-đồng đánh giá hẳn-hòi, 
Sai chư tướng tá xuống răn trần-thế. 


Đau nhiều triệu chứng dị-kỳ khó khăn kể, 
Sắp kể từ ni lao-khổ cho tới nằm trong. 
Kẻ dương thử thách nổi thung-dung, 
Người bạo ác ko toàn tánh mạng. 


Đường đạo-lý không nên chán-nản, 
Hãy bền lòng tầm Phật vô tâm. 
Phật Tây-Phương thiệt quá xa-xăm, 
Phải dò xét kiếm ở vô óc trí.

Sau cho tới việc nện băng kiệt thủy, 
Khùng thảm thương bá-tánh quá đỗi. 
Nhìn coi trần nước đôi mắt rưng-rưng, 
Cảnh áo-não kể sao mang lại xiết. 


Ta dạy-dỗ là vì như thế tình thiệt, 
Cho bá-gia rõ rệt biết người Khùng. 
Thấy dương-trần thực hiện dữ thực hiện hung, 
Nên răn dạy nhủ cho những người lương-thiện. 


Chữ Lục-Tự trì tâm bất viễn, 
Thì lâm nguy khốn đem kẻ cứu giúp bản thân. 
Ai lòng nhơn hoặc chép hoặc in, 
Mà truyền-bá đặng nhiều phước-đức. 


Trong bá-tánh kể từ ni buồn phiền, 
Khùng yêu thương dân chứng minh Đạo mầu. 
Rán trì tâm tưởng vọng canh thâu, 
Nằm đứng ngồi hoặc ngồi chẳng chấp. 


Việc biến-chuyển Thiên-Cơ vô cùng cấp, 
Khuyên chúng-sanh hãy rán tu hành. 
Cầu vong hồn mang lại được vãng sinh, 
Đây chứng minh lối đi nước tiến. 


Hãy tưởng Phật chớ thực hiện bạo ngược, 
Ta phần hồn dạo bước từng trần thế. 
Vào xác trần nước đôi mắt chứa-chan, 
Khắp lê-thứ nghe câu nói. thì không nhiều. 


Chốn sơn-lãnh giờ đây thong manh mịt, 
Cho nên dân dạy dỗ chẳng nghe câu nói.. 
Kể kể từ ni rỉ tai chiều mơi, 
Chớ chẳng trình bày dông lâu năm khó khăn hiểu. 


Cờ tiếp tục thất còn ngóng nước chiếu, 
Mà còn ăn con cái chốt thực hiện chi.

Ai là kẻ quân-tử tu mi? 
Phải sớm xử thân ái bản thân mang lại vẹn. 


Chừng lập Hội ngoài thùa ngoài mắc cỡ, 
Với Phật Tiên cũng chẳng xa cách chi. 
Lời cao-siêu răn dạy hãy gắn ghi, 
Ta đi ra mức độ dắt-dìu bá-tánh.

Xem thêm: phương tiên sinh chờ ngày anh nhận ra em

* * *

NAM-MÔ TAM-GIÁO QUI NGƯƠN, 
PHỔ-ĐỘ CHÚNG-SANH A-DI-ĐÀ PHẬT 

BỬU ngọc vãng-lai rõ rệt Đạo-mầu,
SƠN tầm hạnh Thích nẻo cao sâu sắc. 
KỲ fake thức tâm dò xét Đạo-lý, 
HƯƠNG tuyệt đăng lùi kho bãi phục cầu.