thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường

Câu hỏi:

20/11/2019 38,038

D. qua khí khổng.

Bạn đang xem: thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Thoát tương đối nước ở lá qua quýt 2 con cái đường là qua quýt cutin và qua quýt khí khổng. Trong đó, bay tương đối nước qua quýt cutin chỉ mất tầm quan trọng cần thiết Khi lá còn non – khí khổng ko hoàn mỹ còn thoát tương đối nước được ra mắt hầu hết qua quýt khí khổng.

Thoát tương đối nước qua quýt lá công ty yếu vày tuyến đường (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí oxi được hóa giải qua quýt quy trình quang đãng ăn ý sở hữu xuất xứ từ?

A. CO2

B. Sự tổ hợp NADPH vô trộn sáng sủa.

C. H2O

D. Sự phân giải những thành phầm trung gian dối của trộn tối.

Câu 2:

Điều nào không đúng về tầm quan trọng của quy trình bay tương đối nước?

A. Cung cấp cho CO2  mang đến quy trình quang đãng ăn ý.

B. Cung cấp cho tích điện để lá.

C. Vận chuyển nước, ion khoáng.

D. Hạ nhiệt độ phỏng để lá.

Câu 3:

Mô phân sinh là group những tế bào

A. Chưa phân hóa và tạo được năng lực phân loại hạn chế nhiễm.

B. Đã phân hóa và sở hữu năng lực phân loại vẹn toàn nhiễm.

Xem thêm: possible là gì

C. Chưa phân hóa và tạo được năng lực phân loại vẹn toàn nhiễm.

D. Đã phân hóa và sở hữu năng lực phân loại hạn chế nhiễm.

Câu 4:

Khi nói đến phát triển sơ cấp cho của thực vật, tuyên bố này sau đây sai?

A. Có ở thực vật Một lá chiêm bao và thực vật Hai lá chiêm bao.

B. Do sinh hoạt của tế bào phân sinh lóng hoặc tế bào phân sinh đỉnh.

C.  Do sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

D. Là sự ngày càng tăng chiều lâu năm của khung người (thân, rễ).

Câu 5:

Ở thực vật C4, quy trình Canvin ra mắt ở

A. tế bào hóa học của tế bào tế bào giậu.

B. màng tilacoit của lục lạp ở tế bào tế bào giậu.

C.  tế bào hóa học của tế bào bao bó mạch.

D. hóa học nền của lục lạp ở tế bào bao bó mạch.

Câu 6:

Ở thực vật sinh sống bên trên cạn, nước và ion khoáng được hít vào hầu hết vày cơ sở này sau đây?

A. Thân

B. Hoa

C.

Xem thêm: pha màu da

D. Rễ