said nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa với căn nhà đề
 • động từ

  (quá khứ)nói

  Bạn đang xem: said nghĩa là gì

 • danh từ

  (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) vải vóc chéo

 • lời rằng, giờ đồng hồ nói; cơ hội nói; quyền ăn rằng (quyền nhập cuộc ra quyết định về một vấn đề)

  to say the lesson

  đọc bài

  ví dụ khác

 • tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán

  the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal

  bản tuyên ngôn song lập của nước Mỹ tuyên thân phụ toàn bộ quý khách sinh đi ra đều phải sở hữu quyền bình đẳng

  you said you would tự it

  anh tiếp tục hứa anh tiếp tục thao tác đó

 • đồn

  it is said that...; they said that...

  người tao vọng gác rằng...

 • diễn đạt

  that was very well said

  diễn đạt như vậy vô cùng hoặc, rằng cơ hội như vậy vô cùng hay

 • viện tao thực hiện lý lẽ; đem thực hiện bệnh cớ

  Xem thêm: Cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại Ve Bo TiVi

  there is not much đồ sộ be said on that side

  bên phía mặt mày cơ ko thể hiện được không ít lý lẽ đâu

  have you anything đồ sộ say for yourself?

  anh với điều gì nhằm viện đi ra thực hiện lý lẽ bênh vực cho bản thân không?

 • cho chủ kiến về, ra quyết định về

  there is no saying (it is hard đồ sộ say) who will win

  không thể (khó mà) cho thấy thêm chủ kiến là ai tiếp tục thắng

  what tự you say đồ sộ a walk?

  anh cho thấy thêm chủ kiến tao với nên đi dạo không?; tao đi dạo nào?

 • lấy, lựa chọn (làm ví dụ)

  let us say China

  ta lấy Trung quốc thực hiện ví dụ

  Cụm từ/thành ngữ

  to say out

  nói thiệt, rằng hết

  thành ngữ khác

  Xem thêm: w88 hồng nhung

  Từ ngay gần giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản